Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral vt19

Skapad 2019-04-30 10:33 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Ett arbete i religion om etik och moral.
Grundskola 6 Religionskunskap
Vad är rätt och vem bestämmer vad som är rätt?

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

I det här arbetsområdet ska vi arbeta med:

 • etiska begrepp såsom rätt och orätt, jämlikhet, solidaritet, empati, jämställdhet, utanförskap, kränkning, fördomar och stereotyper
 • vardagliga moraliska frågor som rör utanförskap och kränkning
 • reflektera på de egna och andras värderingar; varför känner du som du gör och varför känner hen så?Hur ska jag arbeta?

Vi läser olika dilemman och diskuterar kring dessa:
-Vad eller vem är det som bestämmer vad som är rätt och orätt.
-Fördomar och stereotyper.
-Vad du tycker om vissa ämnen och varför du tycker så.
-Hur man argumenterar för sin sak.

Vad ska jag kunna?

I det här arbetsområdet ska du visa att du kan

 • förklara begreppen: rätt och orätt, jämlikhet, solidaritet, empati, sympati, jämställdhet, utanförskap, kränkning,
 • resonera kring vardagliga frågor som utanförskap och kränkning
 • resonera kring vad som är ett bra liv och hur man kan göra gott
 • uttrycka dina egna tankar och reflektera kring dem


Detta visar du genom att:

Vi kommer att ha muntliga diskussioner kring olika dilemman där du får resonera kring för- och nackdelar. Dessa diskussioner för vi parvis eller i små grupper samt i helklass.
Dessutom kommer du att få skrivuppgifter där du tar ställning för eller emot olika vardagliga frågor.
Du kommer också få redovisa att du kan förklara begreppen skriftligt vid ett tillfälle.
Dina diskussioner och dina skrivuppgifter kommer att bedömas utifrån kunskapskraven nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Lgr11
 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  C 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6

Matriser

Re
Etik och moral, årskurs 6

F
E
Klicka för att redigera
C
Klicka för att redigera
A
Klicka för att redigera
Argumentation
Eleven argumenterar antingen för eller emot en fråga som är central för temat.
Eleven klarar inte av att föra några enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor.
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det innebär att göra gott
Eleven kan för utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det innebär att göra gott.
Eleven kan för välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott
Begrepp
Eleven visar att hen kan använda begrepp som är centrala för temat.
Eleven klarar inte av att använda etiska begrepp på ett fungerande sätt.
Eleven kan använda några etiska begrepp på ett i huvudsakligen fungerande sätt.
Eleven kan använda några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Reflektioner
Eleven ska visa hens förmåga att reflektera både kring sina egna tankar, men även andras.
Eleven klarar inte av att reflektera kring ämnet.
Eleven gör reflektioner som i huvudsak hör till ämnet.
Eleven gör reflektioner som för resonemanget framåt.
Eleven gör reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: