Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 19 Historia Upplysning och revolutioner

Skapad 2019-04-30 11:31 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Historia
Ett arbetsområde om 1700-talets upplysning och den franska och amerikanska revolutionen.

Innehåll

Historia - Syftet med att läsa om 1700-talets upplysning och revolutioner

·       Du kan använda historiska referensramar som tar upp olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

 

·       Du kan kritiskt granska, tolka och värdera källor för att skapa historiska kunskaper.

 

 

·       Du kan förstå och använda historiska ord och begrepp när du talar, lyssnar, läser och skriver inom ämnet.

Dessa delar, ur det centrala innehållet, kommer du att ha kunskaper om och kunna resonera kring:

·       På vilket sätt inspirerade upplysningens tankar de amerikanska och franska revolutionärerna?

 

·       Hur genomfördes de amerikanska och franska revolutionerna?

 

·       Vad blev resultatet av de amerikanska och franska revolutionerna om man ser till makt och människors levnadsvillkor?

Förmågor att träna, visa och bedöma

Förmåga

Kunskapskrav

Konkretisering i detta arbetsområde

Faktakunskaper

Visa faktakunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter.

Vad är upplysningens idéer om hur människor bör tänka och hur samhället bör fungera?

 

Hur såg samhället ut i Frankrike strax innan revolutionen bryter ut?

 

Hur var det att leva i detta samhälle?

 

Hur genomförs och avslutas den franska revolutionen

 

Vilka platser och personer spelar olika, viktiga roller i den franska revolutionen och tiden strax efter?

 

 

 

Resonemang

Resonera om orsaker och konsekvenser

Vad är det i upplysningens idéer och tankar som sedan blir en av orsakerna till revolutionen.

 

Vilka blir konsekvenserna när  revolutionärerna försöker genomföra upplysningens idéer i revolutionen?

 

Vilka historiska händelser och företeelser, från upplysning och revolutioner, är orsaker  som skapat konsekvenser vi ännu kan se idag ?

Källkritisk förmåga

 

Kritiskt granska, tolka och värdera historiska källor

Vad berättar källan om livet förr.

 

Vad är syftet med källan?

Hur trovärdig och partisk/opartisk är källan?

 

 

 

Arbetssätt och mtrl

Texter i historieboken, SO-rummet, källmaterial i form av texter och bilder

Filmer

Power Point

Genomgångar

Diskussioner  

 

Tidsplan

 

Måndag

Torsdag

Fredag

18

Stå upp för din grupp-övning: Kyrkans inflytande under 1700-talet

Stå upp för din grupp-övning: Kyrkans inflytande under 1700-talet

PP

Vad menas med begreppet upplysning?

https://app.studi.se/l/upplysningen

 

 

Läxa s 12-15,18-19,23-24 + ord nr 1-11

 

Arbetssätt:

 

Arbetssätt:

 

20

(Vikarie Marie H)

Revolutionens start

1789

Franska revolutionen

 

Läxa s 32-37 ord om historiska personer, platser och händelser

Vem var Napoleon?

 

 

21

Läsa på till test

Test (Lena vikarierar)

 

S 12-15,18-19,23-37

+ Centrala ord och begrepp

 

22

Rättning av test

Lovdag

Lovdag

 

Bedömningsunderlag

Muntlig aktivitet i samband med diskussionsövningar samt test torsdag v 21.

Bedömningsmatris hittar du i Unikum.

 

 

Matriser

Hi
Vt 19 Bedömningsmatris Historia Upplysning och revolutioner

F
E
D
C
B
A
Faktakunskaper
Visa faktakunskap-er om historiska förhållanden, skeenden och gestalter.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Resonera
Resonera om orsaker och konsekvenser
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Källkritik
Kritiskt granska, tolka och värdera historiska källor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: