Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo på Blåklockan

Skapad 2019-04-30 12:31 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Förskola
Barnen på Blåklockan ska få uppleva naturen och naturvetenskap på ett lekfullt sätt genom utforskande i skog, närområden och experimentera tillsammans med lärvännen Ute-Ugo. Genom Ute-Ugo får barnen lära sig om hur viktigt det är att värna om vår natur.

Innehåll

BAKGRUND

Barnen på Blåklockan ska få uppleva naturen och naturvetenskap på ett lekfullt sätt genom utforskande i skog, närområden och experimentera tillsammans med lärvännen Ute-Ugo. 

MÅL

Varje barn ska få utveckla sin förmåga att utforska naturvetenskapliga fenomen, samt utveckla en förståelse för sin roll i naturen och närområden för en hållbar utveckling.

METOD - GENOMFÖRANDE

Genom lärvännen Ute-Ugofår barnen verktyg till att undersöka och utforska naturvetenskap i olika aktiviteter. 

 Ute-Ugo berättar att det finns roliga lekar och sånger där man kan lära sig om naturen, utforska och uppleva tillsammans.

Ute-Ugo tycker om att prata om Allemansrätten och vill lära barnen vad man får och inte får göra i skog och mark.

Ute-Ugo finns med vid experiment när det ska undersökas hypoteser, kemiska och fysikaliska fenomen.

Ute-Ugo är med på samlingen en hel vecka när Ute-Ugo presenteras, därefter dyker Ute-Ugo upp vid behov, samt vid skogsutflykter.

 

DOKUMENTATION

Arbetet med Ute-Ugo dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras på planeringstid oc reflektionstid, för att utvärdera och få fram ev. utvecklingsområden.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: