Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Optik

Skapad 2019-04-30 12:44 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Optik- Läran om ljuset
Grundskola 7 – 9 Fysik
Optik - Läran om ljus

Matriser

Fy
Optik- Läran om ljuset

Rubrik 1

Optik- Läran om ljuset
  • Fy  7-9   Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  • Fy  7-9   Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  • Fy  7-9   Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  • Fy  7-9   Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • Fy  7-9   Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  • Fy  7-9   Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  • Fy  7-9   Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Fy  7-9   Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
Nivå 1
Insats krävs
Nivå 2
E
Nivå 3
C
Ny nivå
A
Resonemang /diskussion
Du saknar eller har ett bristfälligt resonemang.
Du för ett enkelt resonemang.
Du för ett utvecklat resonemang.
Du för ett välutvecklat resonemang.
Systematiska undersökningar
Du kan ej följa en given planering och eller du laborerar utrustningen på ett säkert sätt.
Du kan genomföra undersökningar från givna planeringar och bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematisk från.Du laborerar på ett säkert sätt.
Du kan genomföra undersökningar från givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som efter viss bearbetning går att arbeta systematisk från. Du laborerar på ett säkert sätt.
Du kan genomföra undersökningar från givna planeringar och formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematisk från. Du laborerar på ett säkert sätt.
Begrepp
Du visar bristfällig kunskap om de begrepp vi arbetat med.
Du har grundläggande kunskap om begreppen.
Du har goda kunskaper om begreppen.
Du har mycket goda kunskaper om begreppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: