Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete

Skapad 2019-04-30 13:42 i Smedby förskola Hedemora
Förskola
Vårt mål är att alla barn i Lejongruppen ska känna trygghet och glädje och att vi tillsammans skapar en verksamhet där barnen blir stimulerade att utveckla sin förmåga till samspel.

Innehåll

Syfte:

Eftersom vi gjort en omorganisation i huset behöver vi fokusera på att barnen utvecklar sina förmågor som; empati, hjälpsamhet, respekt och samspel. Vi utgår från läroplanens värdegrund. 

När vi planerar vår verksamhet kommer barnens intressen och behov att ligga som grund för våra aktiviteter. Vi kommer att arbeta både med barnens som helgrupp och i mindre grupper.

Metod:
Vi vill uppmärksamma och göra barnen medvetna hur man på ett bra sätt kan vänta på sin tur, samarbeta och säga stopp. 

 • Gruppstärkande lekar och sånger
 • Konkret ta hjälp av sagor
 • Bekräfta, bejaka barnens känslor
 • Stärka den egna identiteten 
 • Pedagoger diskuterar gemensamt förhållningssätt och strategier
 • Skapande i olika former 
 • Dramatisera dilemman, barnen får komma med olika lösningar
 • Barnens förhållningssätt gentemot varandra och de vuxna

Hur dokumenterar vi?

 • Lärloggar i Unikum
 • Väggdokumentation på avdelningen
 • Anteckningar 
 • Fotar

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: