Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2019-04-30 14:20 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska Historia
Antiken var en viktig period i vår historia. Många saker i vårt samhälle och vardag har sina rötter i antikens Grekland och Rom. Vi ska lära oss lite om dessa samhällen. Till exempel hur de fungerade och hur de påverkar oss idag.

Innehåll

Centralt innehåll

Grekland:
- Hur stadsstaterna Aten, Sparta och Makedonien utvecklades och fungerade.
- Lite om kulturlivet (religion, filosofi, sport)
- Aten och Sparta ("demokrati" mot diktatur)

Rom:
- Hur Rom växte från en stadsstat till en supermakt.
- Uppfinningar som kalendern, vattenledningar
- Hur romarnas (och grekernas) samhällen lever kvar i vår tid.

Mesopotamien

Olika floder

Egypten

Historiska begrepp:
- Stadsstat, antiken, demokrati, republik, kejsardöme.

 

Förmågor som vi tränar

Historia:

  • Föra resonemang om förhållanden, händelser och personer under antiken. 
  • Kunna använda historiska begrepp.
  • Beskriva och kunna se samband mellan antiken och vår egen tid.

 

Tidsplanering

Vi kommer arbete med antiken från v 45 - 51

Hur ska vi lära oss?

 • Genomgång på lektionen.
 • Läsa text.
 • Jobba med frågor.
 • Se film.
 • Enskilda uppgifter
 • Grupp uppgifter

Så här ska vi visa våra kunskaper

Uppgifter

Diskussioner

Ett prov tisdagen den 1 december

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Hi Sv SvA
Bedömningsmatris antiken

E
C
A
Historiska kunskaper
Du har grundläggande kunskaper om antikens Grekland och Rom. Det handlar om politik, religion, kulturliv och viktiga personer som Alexander och Caesar.
Du har goda kunskaper om antikens Grekland och Rom. Det handlar om politik, religion, kulturliv och viktiga personer som Alexander och Caesar.
Du har mycket goda kunskaper om antikens Grekland och Rom. Det handlar om politik, religion, kulturliv och viktiga personer som Alexander och Caesar.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp som stadsstat, koloni, antiken, demokrati, republik och kejsardöme på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp som stadsstat, koloni, antiken, demokrati, republik och kejsardöme på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp som stadsstat, koloni, antiken, demokrati, republik och kejsardöme på ett väl fungerande sätt.
Utvecklingslinjer
Du kan undersöka den politiska utvecklingslinjen och beskriva enkla samband mellan antiken och vår tid.
Du kan undersöka den politiska utvecklingslinjen och beskriva förhållandevis komplexa samband mellan antiken och vår tid.
Du kan undersöka den politiska utvecklingslinjen och beskriva komplexa samband mellan antiken och vår tid.
Källor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att välutvecklade och till väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: