Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring Prio 8 D

Skapad 2019-04-30 15:06 i Österledskolan Halmstad
Baserad på Prio 8
Grundskola 7 – 9 Matematik
Att kunna förstå och använda modeller för samband och förändring är viktigt för att ta del av och förstå till exempel ekonomi och naturvetenskap, men också för att kunna delta i samhällsdebatten och vardagliga diskussioner. Du har nytta av dessa kunskaper för att fatta bra beslut när du tecknar mobilabonnemang eller tar ett lån på banken. Kunskap om vad som påverkar en situation eller vad som driver en förändring är avgörande för att vi som konsumenter ska kunna göra kloka val. I det här kapitlet kommer du att arbeta med matematiska samband, beräkna, beskriva och tolka förändringar.

Innehåll

 

 Områdets metoder

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

  • Beräkna delen, det hela och andelen i procent och promille 
  • Beräkna procentuell förändring med förändringsfaktor 
  • Beräkna procentenheter 
  • Läsa av koordinatsystem och grafer 
  • Läsa av diagram, tolka grafer och skriva formler  

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att:

·      lösa problem på ett fungerande sätt genom att välja och använda metoder som passar till problemet

·      föra ett resonemang kring dina resultat och analyser

·      redovisa såväl muntligt som skriftligt, så att andra kan förstå hur du har gjort

·      använda matematiska uttrycksformer som symboler och formler vid redovisningar

·      använda matematiska begrepp och samband i rätt sammanhang

Viktiga begrepp

andelen
                   delen
                         det hela
                      procent
                      promille                     
förändringsfaktor    ränta                           procentenhet             koordinatsystem        x-axel 
y-axel                      x-koordinat                y-koordinat                 origo                           punktdiagram                                      graf
                          jämförpris                  proportionalitet           linjära samband 

 

Arbetssätt:

Du kommer att ta del av begrepp och metoder, både från genomgångar, filmer, studi.se och läroboken.

Du kommer att få möjlighet på lektionerna att öva på förmågorna (uppgifter och aktiviteter)

Du kommer att få möjlighet att visa dina förmågor (bedömning) och få formativ feedback

  

 

v

Måndag

Tisdag 

Torsdag  

16

Annandag påsk

Lektion 3 Tema: kap 4:2 Förändringsfaktor 

 

Mål:           

Att förstå begreppet ”ränta” 

                      

Att förstå vad höjningen eller sänkningen

innebär och hur det uttrycks i decimalform

Att förstå vad menas med ”förändringsfaktor”

                      

Att kunna använda metoden för att beräkna delen med hjälp av förändringsfaktorn 

 

Uppgifter:    Prio 8 läs s. 138-139

                s. 140-141 n 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 14, 15, 16

 

Lektion 4. Tema: kap 4:2 Förändringsfaktor 

 

Mål:           

Att förstå begreppet ”ränta” 

                      

Att förstå vad höjningen eller sänkningen

innebär och hur det uttrycks 

i decimalform

Att förstå vad menas med ”förändringsfaktor”

                      

Att kunna använda metoden för att 

beräkna delen med hjälp av 

förändringsfaktorn 

 

Uppgifter:    Prio 8 läs s. 138-139

                s. 140-141 n 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 14, 15, 16

 

 

17

Lektion 5 

Tema: kap 4:3 Algebra och procent

 

Mål:           

Att kunna lösa problemlösningar med procent

med hjälp av algebraiska principer

                

Uppgifter:    Prio 8 läs s. 142-143

s. 143-144 n 1,2,3,4,5,6,7,8

Lektion 6     Tema: kap 4.4 Procentenheter

 

Mål:           

Att förstå skillnaden mellan procentenhet och procent

                      

Att kunna beräkna procentenhet

                      

Att kunna beräkna procentuell förändring m h a procentenhet

 

Uppgifter:    Prio 8 läs s. 145

                s. 145-146 n 1,2,3,4,5,6,7

 

 

Lektion 7 Repetition        

                 

Prio 8 s. 168-169 Uppgifter 1-16

 

18

Lektion 8 

Delprov på Förändring 

(kap 4.1-4.4)

Lektion 9     Tema: kap 4:5 Koordinatsystem

 

Mål:           

Att förstå hur koordinatsystem är uppbyggt

Att förstå följande begrep: x-axel, y-axel, origo, koordinater

Att kunna ange koordinater för en punkt samt att markera en punkt på koordinatsystemet om koordinaterna är angivna. 

 

Uppgifter:    

Prio 8 läs s. 148

                

s. 149-150 n 1,2,3,4,5,6,7

 

Lediga

19

Lektion 10    Tema: kap 4:6 

Grafer

                

Mål: 

Att förstå vad menas med punktdiagram

Att förstå vad menas med en graf

Att förstå vad en sicksacklinje i början av axeln betyder   

Att kunna avläsa grafer

 

Uppgifter:    

Prio 8 läs s. 151-152

s. 152-154 n 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

 

 

Lektion 11    Tema: 4:7 

Proportionalitet och linjära samband 

 

Mål: 

 

Att kunna beskriva linjära samband med ord, tabell, formel eller graf.

Att förstå vad en proportionalitet är

 

Uppgifter:    

Prio 8, s. 155-156

                

s. 157-159 n 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10  

 

 

Lektion 12    Tema: Mer om linjära samband

 

Mål:

Att förstå vad en ”fast” och ”rörlig” kostnad är

Att förstå hur man beskriver samband med hjälp av formeln

Uppgifter:    

Prio 8 läs s. 160-161

s. 162-163 n 1,2,3,4,5,6,7

 

20

Lektion 13 Repetition       

                 

Uppgifter: 17-27

Prio 8

 

Uppgifter  s. 169-170

 

Lektion 14

Delprov på kap (4.5-4.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material på studi.se

https://app.studi.se/l/introduktion-till-procent

https://app.studi.se/l/procent-hel-halv-fjardedel-femtedel-och-tiondel

https://app.studi.se/l/brakform-decimalform-och-procentform

https://app.studi.se/l/berakna-andelen-delen-eller-det-hela

https://app.studi.se/l/forandringsfaktor

https://app.studi.se/l/procentenheter

https://app.studi.se/l/punktens-koordinater

https://app.studi.se/l/rata-linjens-graf

https://app.studi.se/l/konstanten-m

https://app.studi.se/l/linjens-lutning

https://app.studi.se/l/proportionell-forandring

 

 

 

 

Uppgifter

  • Samband och förändring

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: