Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska minoriteter och nordiska språk

Skapad 2019-04-30 15:15 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Geografi Svenska
Vi kommer att lära oss om Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråken. Vi kommer även att titta på språkbruket i norden och jämföra likheter och skillnader mellan svenskan och grannspråken.

Innehåll

Svenska minoritetsspråk och nordiska språk

Arbetsområde och undervisning:

- Vi kommer att arbeta med nationella minoriteter (romer, judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar) och lära oss om deras språk, historia och kultur. 

- Titta på serien "Andrea Hälsar på".

- Prata om ord och begrepp som tillhör området. 

- Titta på likheter och skillnader i ord och uttryck i svenska jämfört med våra grannspråk i norden. 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

- Ge exempel på nationella minoritetsspråk. 

- Känna till olika ord och begrepp som används inom området.

- Ge exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och grannspråken i norden (norska, danska, isländska, finska).

Bedömning:

Du kommer att få visa vad du kan genom att: 

- Delta i muntliga helklassdiskussioner. 

- Formulera dig i skrift.

- Göra exit-ticket i slutet av vissa lektioner. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: