Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse åk.1

Skapad 2019-04-30 15:22 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Varför åker allt ner och inte upp? Varför kommer ett ihopknycklat papper ner till marken fortare än ett slätt? Hur känns det i kroppen när man gungar? Du kommer att få experimentera dig fram! Vi ska under några veckor lära oss nya begrepp som exempelvis; tyngdkraft, tyngdpunkt, friktion, balans och jämvikt. Du kommer med hjälp av olika redskap på skolgården, lekplatser och i klassrummet få uppleva, och lära om, kraft och rörelse. Du kommer att få ställa hypoteser och beskriva resultat.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Teknik
Varför åker allt ner och inte upp? Du kommer att få bekanta dig med begrepp som friktion, tyngdkraft och gravitation.

Innehåll

Tidsperiod: ca 3 veckor

Syfte/förmågor att utgå ifrån: se nedan

Centralt innehåll: se nedan

 

Kunskapskrav och bedömning:
Vi kommer att bedöma din förmåga att:
- samtala om begreppen tyngdkraft, friktion, gravitation och jämvikt i förhållande till lek och rörelse
- följa enkla instruktioner och utföra undersökningar av kraft och rörelse
- ställa en hypotes, jämföra olika resultat vid undersökningar och dokumentera resultat av undersökningar.

 

Så här kommer vi att arbeta:
Vi kommer att arbeta med begreppen tyngdkraft, tyngdpunkt, jämvikt, balans och friktion genom att:
- ställa hypoteser
- göra enkla undersökningar
- skriva resultat
- läsa faktatext och svara på frågor
- se på film.

 

Elevens ansvar och inflytande:
- du tar ansvar för att utföra uppgifter efter bästa förmåga.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: