Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The travel agency

Skapad 2011-08-12 10:51 i Ugglums skola Partille
Du arbetar på en resebyrå och får hjälpa kunder som kommer in för att förhöra sig om resmål, hjälpa till att boka hotell och utflykter. OBS! resorna går till engelskspråkiga länder.
Grundskola 7 – 9 Engelska
I detta arbetsområde kommer ni både att få söka fakta, samarbeta och spela upp en pjäs!

Innehåll

Arbetsgång

Ni arbetar i grupper om 4-5 personer. Ni får leta fram material om engelskspråkiga länder och resmålen där. Titta t.ex inom områdena kultur, mat, politik, idrott, kändisar och populära utflykter. När ni skapat en kunskapsbank som alla tagit del av så gör ni en pjäs där en av er jobbar på resebyrå och tar emot kunder och bokar deras resa. Se till att resmål, hotell och utflykter existerar i verkligheten. Använd era datorer för att söka materialet ni behöver. Glöm inte att upplysa era kunder om vädret på resmålet vid den aktuella tidpunkten. Ni ska även reflektera över skillnader och likheter mellan erat resmål och ett annat land, t.ex Sverige.

Vecka 40 ska ni spela upp pjäserna för resten av klassen, se till att vara rejält förberedda och att ni har allt ni behöver i form av dialog, rekvisita och scen. Varje pjäs ska vara mellan 10-15 minuter lång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Bedömningsmatris - Engelska åk 7-9

OMDÖME – Engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
ANSVAR & ENGAGEMANG
- aktivitet på lektionerna - eget ansvar
Du har ibland svårt att komma igång med dina arbetsuppgifter. Du tar inte alltid ansvar för ditt eget lärande.
Du deltar aktivt på lektionerna och tar ansvar för ditt eget lärande.
Du deltar aktivt på lektionerna och tar ansvar för ditt eget lärande på ett utmärkt sätt. Du reflekterar och bidrar kreativt till undervisningen.
LÄSA
Du kan läsa och förstå innehållet i enklare texter som behandlar kända ämnesområden.
Du kan läsa och förstå helheter och vissa detaljer i lättlästa texter, både sakprosa och skönlitteratur.
Du förstår innehållet, både helhet och detaljer, i texter av varierande längd, kommenterar dem och drar slutsatser.
SKRIVA
Du skriver begriplig engelska med en fungerande basgrammatik. Du kan berätta något du läst eller upplevt samt begära eller ge information.
Du skriver varierat och med sammanhang samt anpassar ditt språk till olika mottagare. Du har gott ordförråd och väl fungerande basgrammatik.
Du har ett mycket gott ordförråd och en väl fungerande grammatik. Ditt språk har mycket gott flyt och få stavfel.
TALA
Du deltar aktivt i samtal kring kända ämnen och bidrar till att kommunikationen fungerar. Du kan berätta om något du läst eller upplevt.
Du använder strategier (t.ex. omformuleringar och förklaringar) för att lösa språkliga problem. Du talar tydligt och med sammanhang och anpassar ditt språk till olika situationer. Du har gott basordförråd och gott uttal.
Du medverkar i olika samtalssituationer och har strategier för att lösa språkliga problem på ett effektivt sätt (t.ex. omformuleringar och förklaringar). Du har språkligt flyt och stort och varierat ordförråd. Du bidrar aktivt i samtal och driver samtal framåt på egen hand.
LYSSNA
Du förstår huvudinnehållet i tydligt tal i som rör kända förhållanden och intresseområden.
Du kan förstå innehållet, både helheten och vissa detaljer, i tydligt talat språk från olika språkområden.
Du förstår både helhet och detaljer i talat språk i autentiskt tempo.
REFLEKTION
Du kan göra enkla jämförelser mellan landet du valt och något annat land t ex Sverige.
Du kan göra välutvecklade jämförelser mellan landet du valt och något annat land t ex Sverige.
Du kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan landet du valt och något annat land t ex Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: