Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 8: Skriva novell - tema skräck

Skapad 2019-05-01 09:37 i Öjersjö Brunn Partille
Att byta perspektiv med utgångspunkt av boken " Om det var krig i Norden"
Grundskola 7 – 9 Svenska

Innehåll

Elevdel

Bedömning

Läraren kommer att bedöma:

Din berättelse till innehåll och form: Inledning, huvudtext,  avlutning, person- och miljöbeskrivningar, stavning, styckeindelning, skiljetecken och meningsbyggnad.

Din förmåga att bearbeta din text och din förmåga att ta emot respons.

Konkreta mål

Efter avslutat arbetsområde är målet att du ska:

Kunna förmedla en berättelse med hjälp av text som följer formen för en novell.

Kunna följa de språkliga reglerna med stavning, styckeindelning, skiljetecken och meningsuppbyggnad.

Kunna göra person- och miljöbeskrivningar i din text.

Kunna ge och ta emot respons och kunna bearbeta din text.

Undervisning

Vi kommer läsa noveller och samtala om vad som är typiskt för dem. Vi kommer att prata om hur man skriver noveller, det vill säga kortare berättelser. Vi kommer att gå igenom olika sätt att skriva och hur man kan göra för att förbättra sin text. Du kommer sedan att få skriva en egen novell och ta emot respons på din text. 

Lgr11

Matriser

Sv
Bedömningsmatris i svenska åk 7-9 för momentet skriva (novell)

E
C
A
Innehåll
Texten handlar om något läskigt I texten finns enkla gestaltande beskrivningar. Texten är ett försök till novell, där det går att urskilja något typiskt drag för novell.
Texten handlar om något läskigt. Skräcktemat har en relativt framträdande roll för handlingen. I texten finns passande gestaltande beskrivningar. Texten fångar relativt väl novellens typiska drag genom utvecklade berättargrepp.
Texten handlar om något läskigt. Skräcktemat har en betydande roll för handlingen. I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar. Texten försöker fånga novellens typiska drag genom välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Dramaturgin är enkel, men ändå urskiljbar och passar i huvudsak till texten. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. .
Dramaturgin är relativt passande. Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur.
Dramaturgin är passande. Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är lämpligt och passande i sammanhanget. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Textbindningen är enkel Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet och passar i sammanhanget. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Textbindningen är utvecklad. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar väl i sammanhanget. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Textbindningen är välutvecklad. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: