Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rimlighet och skriftliga räknemetoder

Skapad 2019-05-01 11:11 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 2 Matematik
Under detta arbetsområde så kommer du att få jobba med addition och subtraktion med uppställning, Du kommer att få kontrollera om svaret är rimligt. Du kommer också att få bekanta dig med meter, kilometer och kilogram.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du ska kunna...

 • addition och subtraktion med uppställning

 • bekanta dig med meter, kilometer och kilogram

 • huvudräknings- uppgifter till kapitlets innehåll

 

Undervisningens innehåll:

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att:

 • räkna med uppställning vid addition av tresiffriga tal

 • räkna med uppställning av addition, med två minnessiffror

 • räkna med uppställning vid subtraktion av tresiffriga tal

 • räkna med uppställning vi subtraktion, med växling från hundratal

 • öva på begreppet meter och dess förkortning m

 • avgöra hur många centimeter som fattas till en meter

 • uppskatta längd och sedan kontrollera genom att mäta

 • öva på begreppet kilometer och dess förkortning km

 • avgöra hur många meter som fattas till en kilometer

 • öva på begreppet kilogram och dess förkortning kg

 • avgöra vilka vikter med hela hundratal som tillsammans blir ett kg

 • svara på muntliga huvudräkningsuppgifter som är aktuella till lektions innehåll.

                                                 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma de konkretiserade målel som beskrivs ovan.

Efter arbetsområdet kommer eleverna att göra en självskattning och ett litet prov.

Vi bedömer även hur eleverna jobbar på lektionerna.

 

Begrepp: enhet, storleksordna, rimligt, uttryck, meter, centimeter, kilometer, gram, kilogram

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: