Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skyttorp Geografi åk 4 - Sverige

Skapad 2019-05-01 15:16 i Skyttorps skola Uppsala
LPP Geografi åk 4
Grundskola 4 Biologi Geografi
Vi arbetar med temat Sverige för att lära oss mer om hur Sverige ser ut, är uppdelat och dess olika naturtyper.

Innehåll

 Undervisning och examination

På geografilektionerna kommer du att få:

 • Faktatexter ur Boken om Sverige.
 • Öva på att placera ut och namnge landsdelarna, landskapen, större orter, sjöar, hav och vattendrag.
 • Lära sig kartans uppbyggnad och färger och symboler.
 • Filmer och diskussioner om landskap och naturtyper.
 • Öva digitalt på Seterra, Skolplus och Webbmagistern. 

 

Vad ska bedömas:

  •  Att du kan namn och läge på Sveriges landsdelar, ett urval av landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.
  • Att du kan kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Topografiska och tematiska kartor.
  • Att du kan centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  • Hur du använder kartan och kartboken i ditt arbete.
  • Hur du kan jämföra naturen och levnadsförhållanden i de olika områdena i Sverige.

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: