Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4 B- kapitel 3

Skapad 2019-05-01 19:48 i Sörviks skola Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 14/15
Grundskola F – 9
Syftet med kapitlet är att fördjupa kunskaperna kring vikt, volym och längd.

Innehåll

Syfte:

Syftet är att fördjupa kunskaperna kring vikt, volym och länd. Syftet är också att kunna omvandla enheter inom dessa tre områden.

Hur ska vi lära oss detta?

Arbete med kapitel 3 i matteboken.

Arbeta praktiskt med att mäta och väga samt olika övningar/lekar. Arbeta med uppskattning.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att arbeta aktivt under lektionerna samt en avslutande diagnos.

 

Matriser

Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Kapitel 3 - Enheterna vikt, volym och längd.

För kunskapskravet E i åk 6
För kunskapskravet C i åk 6
För kunskapskravet A i åk 6
Beräkningar med decimaltal
Du kan utföra enkla beräkningar av decimaltal.
Du kan utföra lite svårare beräkningar av decimaltal.
Du visar mycket goda kunskaper kring decimaltal och kan genomföra svåra beräkningar av dessa.
Kunskap om enheter
Du vet vilka enheter som finns inom längd, vikt och volym.
Du kan alla enheter som finns inom längd, vikt och volym och har grundläggande kunskaper om förhållanden mellan enheterna.
Du kan alla enheter som finns inom längd, vikt och volym och har goda kunskaper om förhållanden mellan enheterna.
Enhetsbyten
Du har grundläggande kunskaper kring enhetsbyten inom längd, vikt och volym.
Du har goda kunskaper kring enhetsbyten inom längd, vikt och volym.
Du har mycket goda kunskaper kring enhetsbyten inom längd, vikt och volym, och kan se samband mellan olika enheter.
Taluppfattning
Du har grundläggande taluppfattning och visar detta genom att storleksordna olika enheter inom längd, vikt och volym med viss säkerhet.
Du har goda taluppfattning och visar detta genom att storleksordna olika enheter inom längd, vikt och volym med säkerhet.
Du har mycket goda taluppfattning och visar detta genom att storleksordna olika enheter inom längd, vikt och volym med mycket stor säkerhet.
Problemläsning
Du kan lösa enklare matematiska problem genom att använda lämplig strategi. Du redovisar dina beräkningar till viss del.
Du kan lösa matematiska problem genom att använda lämplig strategi. Du redovisar dina beräkningar.
Du kan lösa svårare matematiska problem genom att använda lämplig strategi. Du redovisar dina beräkningar på ett mycket tydligt sätt och kan ge alternativa uträkningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: