Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2019-05-01 21:56 i Kullingsbergsskolan Alingsås
År 5
Grundskola 5 Geografi Svenska
Vi kommer att under ett antal veckor bekanta oss mer med Nordens länder. Du kommer att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mer om dina närmsta grannar. Du kommer att få lära dig mer om ländernas naturtyper, naturtillgångar, begrepp, befolkningsfördelning, kartor och tabeller. 

Innehåll

Våra grannar i Norden

Mål:

Du ska 
-kunna beskriva och göra jämförelser om Nordens natur och naturtillgångar samt vad människor livnär sig på.

-kunna placera ut länder, några stora städer, berg och vatten.

-kunna använda en kartbok.

-vara aktiv i diskussioner

-skriva en faktatext om valfritt land i Norden.

 

Arbetssätt:
Vi kommer att:

- titta på filmer, 

- läsa faktatexter,

- ha gemensamma genomgångar  

- arbeta med Venn diagram för att jämföra länderna.

- arbeta med olika frågeställningar

-lära oss använda kartboken

-se på Geografens testamente och följa deras resa på kartan.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma:

Uppgifter

 • Faktatext

 • Nordiska länder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6

Matriser

Sv Ge
Matris för Nordens geografi år 5

Norden

NIvå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nordens namngeografi
Du ska veta vilka de nordiska länderna är samt huvudstäder,större vatten, berg och öar. Kunna placera ut dem på en karta över Norden.
 • Ge  A 6
Du har grundläggande kunskaper om vilka de nordiska länderna är och kan med viss säkerhet placera ut dem, städer, vatten, berg och öar på en karta över Norden.
Du har goda kunskaper om vilka de nordiska länderna är och kan med relativt god säkerhet placera ut de nordiska länderna, större städer, vatten, berg och öar på en karta över Norden.
Du har mycket goda kunskaper om vilka de nordiska länderna är och kan med god säkerhet placera ut de nordiska länderna, större städer, vatten, berg och öar på en karta över Norden.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. t ex klimat, naturtyper, lågland
 • Ge  A 6
Du känner till en del geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett välfungerande sätt.
Befolkning
Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  A 6
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss säkerhet ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med relativt god säkerhet ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med god säkerhet ge flera orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Naturtyper och naturresurser
Du ska känna till de olika naturresurser i Norden.
 • Ge  A 6
Du känner till några av Nordens olika naturtyper och naturresurser. Du kan med viss säkerhet berätta om någon betydelse av detta för samhället.
Du känner till de flesta av Nordens olika naturtyper och naturresurser. Du kan med relativt god säkerhet berätta om några betydelser av dessa för samhället.
Du känner till Nordens olika naturtyper och naturresurser. Du kan med god säkerhet berätta om betydelsen av dessa för samhället.
Jämföra länder
Du kan jämföra natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad i de nordiska länderna.
 • Ge  A 6
Du kan på ett enkelt sätt jämföra natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad i de nordiska länderna.
Du kan på ett utvecklat sätt jämföra natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad i de nordiska länderna.
Du kan på ett välutvecklat sätt jämföra natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad i de nordiska länderna.
Kartan
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Kunna använda en kartbok för att söka information.
Du kan med viss säkerhet söka information i en kartbok och förstå olika tabeller och kartsymboler.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med relativt god säkerhet använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med relativt god säkerhet hitta information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med god säkerhet använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med god säkerhet hitta information i en kartbok.
Faktatext
 • Sv  A 6
 • Sv  A 6
 • Sv  A 6
 • Sv  A 6
Du kan i stort sett på egen hand söka information om ett nordiskt land, du använder någon jämförelse för att skapa en tydligare bild för läsaren. Du kan med något stöd värdera och beskriva källornas tillförlitlighet. Du kan till största del på egen hand skapa strukturen för en faktatext och använda ett par ämnesspecifika begrepp.
Du kan på egen hand söka information om ett nordiskt land, du använder ett par jämförelse för att skapa en tydligare bild för läsaren. Du kan själv värdera och beskriva källornas tillförlitlighet. Du kan på egen hand skapa strukturen för en faktatext och använda några ämnesspecifika begrepp.
Du kan egen hand söka information om ett nordiskt land, du använder några jämförelse för att skapa en tydligare bild för läsaren. Du kan på ett välutvecklat sätt värdera och beskriva källornas tillförlitlighet. Du kan på egen hand skapa en tydlig struktur för en faktatext och använda några ämnesspecifika begrepp på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: