Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7, avsnitt 7 och 8 Diagram och lägesmått samt Programmering Vt19

Skapad 2019-05-01 22:02 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Matematik kap 6
Grundskola 7 – 9 Matematik
Dagligen möts vi i media av olika diagram för att beskriva allt från ligafotboll till redovisning av olika undersökningar. Lägesmått som medelvärde och median är också begrepp du möter t.ex. i samband med gymnasieantagningen. Detta tas upp i avsnitt 7. Hur programmering och matematik hänger ihop får du lära dig lite om i avsnitt 8.

Innehåll

MÅL:

När du arbetat med det här kapitlet så ska du:

 • avläsa och tolka tabeller
 • redovisa undersökningar i tabellform
 • avläsa och tolka stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram och enkla cirkeldiagram
 • bestämma medelvärde, median och typvärde samt veta hur de används
 • förstå lite hur programmering fungerar och hur det hänger ihop med matematik

Preliminär Planering - Tidsram

Vi kommer att arbeta med dessa avsnitt under vecka 19 - vecka 23, vt19. Under perioden kommer vi att arbeta med en del material som kompletterar det som tas upp i vårt digitala läromedel, men som vanligt kommer vi att lägga ut hänvisning till övningsuppgifter som du kan träna på i Gleerups Matematik 7. Dessa hänvisningar kommer att läggas ut i Teams samt i kalendern.

Generellt 
Det är DITT ansvar att se till att vara i fas med planeringen om du varit sjuk, ledig eller av annan anledning inte följt planeringen. Det är viktigt att DU frågar om du undrar över någonting. Om du inte får hjälp direkt så hoppa över och räkna vidare eller fråga en kompis.

Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen desto mindre behöver du jobba hemma.

Glöm inte bort att matematik är ett språk som måste övas och pluggas in regelbundet!

Lycka till med mattestudierna! /Matematiklärarna

Bedömning

Vi fokuserar i matematiken på fem förmågor. Dessa är:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Kommunikation)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: