Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning åk 8 - Historiska kvinnor

Skapad 2019-05-02 08:21 i Forssaklackskolan Borlänge
Muntlig framställning
Grundskola 8 Svenska
I många sammanhang i framtiden kan det komma att krävas av dig att du kan göra en presentation muntligt inför publik. Du kanske blir arbetsledare för ett projekt och ska presentera för övriga medarbetare vad ni ska jobba med. Eller så ska du hålla i en utbildning och ska undervisa en grupp människor. I det här arbetsområdet ska vi träna på detta.

Innehåll

Historiska kvinnor

Vi kommer att hålla oss till ett tema, vilket är Historiska svenska kvinnor.

Ni kommer att tilldelas varsin kvinna som på ett eller annat sätt blivit en del av världshistorien.

Ni kommer  att arbeta, förbereda och presentera i par eller enskilt.

Ni kommer att använda er av Power Point som stöd i er presentation. Presentationen görs inför halvklass eller ev. för en mindre grupp klasskamrater.

Ni kommer själva vara en god publik och ge respons på varandras presentationer.   

Förmågor

Arbetsområdet ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa

Innehåll

I arbetsområdet kommer du att

 • repetera vad som är viktigt att tänka på när man ska söka och sammanställa information
 • söka, sammanställa samt kritiskt granska information om ditt ämne
 • skriva en käll- och bildförteckning
 • skapa en presentation i Power Point som innehåller bilder som förstärker ditt budskap
 • skriva ett stödordsmanus
 • redovisa ditt arbete muntligt inför klassen/större grupp (redovisningen ska vara mellan 5 och 10 minuter lång)
 • ta del av och ge feedback till dina klasskamrater

 

 Lycka till!

Uppgifter

 • Power Point

 • Presentation

Matriser

Sv
Muntlig presentation

- >
- >
- >
- >
Struktur
Presentationen hänger ihop till viss del.
Presentationen har en röd tråd.
Presentationen har en tydlig röd tråd, inledning, uppdelning i olika områden och ett markerat slut.
Presentationen innehåller även sidospår (t.ex. berätta en historia, svara på en fråga, spontana kommentarer) med röd tråd.
Språk, ord och begrepp
Språket är för krångligt. Det finns få eller inga begrepp som tillhör ämnet.
Språket är ibland krångligt. Det finns några viktiga begrepp som tillhör ämnet.
Språket är varierat och mestadels ditt eget. Det finns viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet.
Språket är välutvecklat och helt ditt eget. Det finns viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet och de används i rätt sammanhang.
Sakkunskap/fakta
Viktig fakta saknas och/eller det finns felaktiga uppgifter.
Presentationen ger en god helhetsbild i ämnet.
Presentationen ger en god helhetsbild i ämnet och en eller flera detaljer och/eller konkreta exempel för en större förståelse.
Ämnet presenteras på ett personligt sätt och med en tydlig helhetsbild och flera självständigt uppsökta konkreta detaljer/exempel.
Ögonkontakt
För mycket innantill-läsning och liten ögonkontakt med publiken.
Viss innantill-läsning och viss ögonkontakt med publiken.
Stödord används och mycket kontakt med publiken finns.
Fritt framförande med mycket och fri publikkontakt.
Power Point
Power Point används men ger inget stöd till presentationen.
Din Power Point ger ett visst stöd till presentationen.
Din Power Point ger gott stöd till presentationen. Du har använt relevanta bilder. Din Power Point har en tydlig struktur.
Din Power point ger mycket gott stöd till presentationen. Du har använt bilder som samspelar med innehållet i presentationen. Din Power Point har en tydlig struktur, är stilren och passar ihop med sitt ämne.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: