👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk och minoritetsspråk NA20

Skapad 2019-05-02 09:32 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
I det här momentet skall ni få lära er mer om de nordiska språken och vilka likheter och skillnader som finns dem emellan. Ni ska också fördjupa er i de olika minoritetsspråken i Sverige. Momentet avslutas med att ni ska skriva en debattartikel.

Innehåll

Planering

7/2 Introduktion nordiska språk 

Danska

P.P Nordiska språk

Skönlitteratur på danska

 

9/2 Nordiska språk

Norska, Isländska och färöiska

Utdrag från romanen "Mannen som elsket Yngve"

 

14/2 Introduktion till minoritetsspråk

P.P Minoritetsspråk

Samiska

 

16/2 Se filmen "Sameblod"

 

21/2 Se klart filmen "Sameblod" och diskutera utifrån frågor. 

Diskussionsfrågor "Sameblod"

 

23/2 Minoritetsspråk och introduktion av uppgiften

Romani, jiddisch, meänkieli och finska

Ni ska skriva en debattartikel om antingen de nordiska språken eller minoritetsspråken. 

Skrivuppgift: Nordiska språk/minoritetsspråk

 

7/3 Debattartikel

Arbeta med din debattartikel

Jag är ledig och ni får arbeta med uppgiften på egen hand

 

9/3 Debattartikel

Arbeta med din debattartikel

Jag är ledig och ni får arbeta med uppgiften på egen hand

 

14/3 Debattartikel

Arbeta med din debattartikel

 

16/3 Debattartikel

Skriv klart din artikel, ge varandra kamratfeedback samt lämna in på Unikum.

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Debattartikel SV2 minoritetsspråk/nordiska språk

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
    Sve  -
  • Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.
    Sve  -

Matriser

Sve
Debattartikel minoritetsspråk SV2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Källhantering
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Disposition
Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade
Med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade.
Språkriktighet
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Skriftlig argumentation
Eleven kan i skriftlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Språksituationen i Sverige
Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden. Elevens text ger ett nytt perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.