Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Assignment- Presentation

Skapad 2019-05-02 12:28 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9
Assignment- presentation

Innehåll

 

Assignment – Presentation

Your job is to create a PowerPoint for your travel company. Choose an attractive destination that make people want to go there. You can do a Google search on "examples of travel brochures". This will give you an idea of what your PowerPoint can look like.

 

    You have three lessons in school to create this PowerPoint. Show your PowerPoint and tell your class about your fantastic     destination.

 The following features can be included in your PowerPoint:

 

  • The name of your company and perhaps a catchy slogan

  • Destinations you can travel to, with descriptions

  • Any available excursions and what they include

  • Description of one or more hotels 

  • Information about meals and restaurants 

  • Activities arranged by your travel company

 

Have a nice trip!

 

Knowledge requirements

Kunskapskrav Realia, muntlig eller skriftlig produktion

För betyget E:

 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

För betyget C:

 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sättanvända det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
 • Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

För betyget A:

 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

 

 

Uppgifter

 • Ej namngiven

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: