Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 8 VT-2019

Skapad 2019-05-02 12:32 i Friskolan Asken Grundskolor
Ett område där vi arbetar med uttryck och ekvationer
Grundskola 8 Matematik
Tänk på ett tal!

Multiplicera talet med 3.

Lägg till 6, dividera med tre.

Dra ifrån talet du tänkte på.

Vilket tal har du nu?

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i det här arbetsområdet ska ” syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.”

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna träna sin förmåga att: ” formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.”

Ur centralt innehåll

Arbetssätt och undervisning

 • Genomgångar
 • Arbeta i grupp med problemlösning
 • Matematiska diskussioner
 • Eget arbete

Under temat algebra arbetar vi för att du ska lära dig att:
-Förenkla parantesuttryck

-addera och subtrahera med paranteser

- multiplicera in variabler i paranteser

-lösa ekvationer med parantesuttryck

-lösa ekvationer med x i båda leden

-lösa problem med hjälp av ekvationerBegrepp du kommer att lära dig under området: uttryck, variabel, ekvation, obekant, prövning, parantes, led

 

Undervisningen är grundad i att ”eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” (Kap 1 s. 9)

Eleverna får även träna sina förmågor att:

 • Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (Kap 2 s. 15)
 • Pröva olika arbetssätt och arbetsformer. (Kap. 2 sid. 15)
 • Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan (Kap 2 s.14)

Visa vad du lärt dig:

* Genom diskussioner under matematiklektionerna
* Problemlösning
* Skriftligt prov

 

Koden till classroom: albd2m

Utvärderingen av temat:

- har du uppnått dina mål?

- vad var lätt i detta tema?

- vad var svårt i detta tema?

- vad behöver du ändra i ditt arbete på lektionerna för att uppnå det önskade resultatet?

- vilken hjälp behöver du av din lärare?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
kapitel Algebra, åk 8_år2018

E
C
A
Problemlösning (P)
Hur väl du använder samband och generaliseringar. Din val av strategi/metod för att lösa uppgiften. Hur väl du kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.
tillfredsställande
god
mycket god
Begrepp (B)
I vilken grad du visar kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
ganska bra förståelse
god förståelse
mycket god förståelse
Metoder (M)
Kvaliteten på metoder du använder, hur väl procedurer och beräkningar genomförs. Med metod menas genomförande av metod/procedur.
tillfredsställande
goda
du är trygg i dina beräkningar
Resonemang (R)
Kvaliteten på dina slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.
tillfredställande
ganska utvecklade
djupa, rätta resonemang
Kommunikation (K)
Kvaliteten på din redovisning och hur väl du använder matematiskt språk och uttrycksformer.
du redovisar dina beräkningar
du är strukturerad och redovisar dina beräkningar så att man förstår dina tankar.
du använder mycket gott matematiskt språk när du redovisar dina beräkningar/tankar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: