Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2019-05-02 12:37 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola F Religionskunskap
Vi läser om kristendomen. Världens största religion (utifrån antalet anhängare och spridning).

Innehåll

Grundkurs är Studi.se alla filmer och quizzar för att få en god förförståelse. Sedan går vi in på att fördjupa oss via digilär och instuderingsfrågorna nedan. Det finns också arbetsuppgifter inuti Digilär som du kan göra för att ytterligare bredda dina kunskaper. Provet skrivs den 17 maj.

 

Digilär som arbetsbok och dina svar skriver du i OneNote Religion. 

 

Inledning

1. Gör arbetsuppgiften den förlorade sonen och reflektera öer hur Jesus använde liknelser i sina budskap.

Lära

2. På vilket sätt hänger synd och frälsning ihop med Jesus och Gud?

3. Vad är det vi syndande människor behöver göra för att få ta del av det eviga livet?

4. Varför kan man säga att Kristendomen är en monoteistisk religion?

5. Vad är treeingheten, beskriv och förklara. Gärna med ett exempel. 

6. Varför tror du att människan har en särskild plats inom kristendomen, till skillnad från allt annat organiskt på jorden?

7. Varför kan man säga att kristendomen är säker på att det finns en himmel men inte alls lika säkert att det finns ett helvete?

8. Gör övningen "Kristendomens lära - Fyll i rätt ord i rätt ruta!"

 

Religiösa handlingar och uttryck

9. Vad betyder ordet "Kristen"

10. Vad är kyrkan och när har man gudstjänst (Dvs samlas för att tillbe Gud)?

11. Vad gör man under gudstjänsten?<---

12. Vad är ett sakrament?

13. Ge några exempel på sakrament och beskriv vad de är. 

 14. Vad innebär konfirmationen?

15. Hur ska en kristen leva sitt liv?

16. Hur ser Kristendomen på regler kring mat och dryck?

17. Hur är det med kläder och kristendom, får man ha vad som helst på sig och varför?

18. Gör övningsuppgiften "Ge förklaringar!"

 

Kristendomens historia

19. På vilket sätt hänger Judarnas historia ihop med de kristnas? 

20. Hur gick det till när Jesus föddes?

21. Vad hade Johannes för roll i Jesus liv?

22. Hur gick det till när Jesus korsfästes och varför korsfästes han?

23. Vad är Jesu uppståndelse?

24. Varför kan man säga att Romarna gjorde att antalet kristna ökade?

25. Vilka tre stora förgreningar av kristendomen finns det? 

 

 

Heliga skrifter

26. Hur skiljer sig Judars och kristnas synsätt på bibeln? Var är de överens och var kommer de inte överens? <--

 

Advanced: Scrolla upp i texten till kapitlet "lära" och Gör övningen "Visa på samband"

Matriser

Re
Kristendomen

Förklaring till matris

Denna lärmatris syfte är att visa vilka kunskaper du visat mig under lektionstid eller på examination av något slag. Detta kan ske genom att du diskuterar och debatterar under lektionstid. Om du märker att jag klickat i F-nivå på något kunskapskrav så bör du se till att visa om du har dessa kunskaper, gärna då under lektionstid. Om du ser att jag fyllt i matrisen på ett kunskapskrav med pilar så betyder det att du är nära att uppfylla kraven för att nå en högre nivå, här behöver du komplettera på något sätt för att komma upp till nästa nivå.
F
E
-->
C
-->
A
Världsreligionerna
Kristendom
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Likheter & skillnader
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: