Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar och regler

Skapad 2019-05-02 14:42 i Johannes skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Är det någon skillnad på en lag ooch en regel? Varför finns det lagar och regler och vad händer då vi bryter mot dem?

Innehåll

 

Lärandemål

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Språkliga mål

 Kunna använda samhällsvetenskapliga begrepp inom området lag och rätt som:

rättegång, domstol, åklagare, försvarsadvokat, vittne, domare, nämndeman, åtalad, påföljd, fängelse, snatteri, stöld, böter, häleri,

 

Undervisning

 

Du kommer att få flera föreläsningar om lag & rätt,
Gruppdiskussioner
Vi använder oss av boken i serien PLUS för Samhällskunskap.
Arbetsuppgifter kopplade till föreläsningar, studiebesök och lärobok
 

Bedömning

 

Underlag för bedömning är:

 

Skriftligt och/eller muntligt bedömningstillfälle samt klassrumsdiskussioner.

 

I arbetsområdet bedöms…

Dina kunskaper om samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Du ska kunna förklara varför ett samhälle har lagar och regler och hur brott påverkar människor och vårt samhälle.
Du ska kunna beskriva några vanliga brott.
Du ska veta vem som stiftar lagarna i Sverige.
Du ska kunna berätta om några viktiga personer som arbetar i domstolen.
Du ska kunna resonera och ta ställning i en elevnära samhällsfråga kopplad till lag och rätt.

 

 

Särskilda anpassningar: Begreppslista, extra tid vid bedömningstillfälle, möjlighet att komplettera muntligt eller med hjälp av Siri.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: