Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Awesome - My life, your life

Skapad 2019-05-02 15:01 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Awesome 7 Chapter 1: My Life, your life
Grundskola 7 Engelska
I detta arbetsområde kommer vi att syssla med skolvardagen och den engelskspråkiga världen. Vi kommer speciellt att fördjupa oss i den före detta brittiska kolonin Australien. Vi arbetar med boken Awesome 7 som utgångspunkt men tar också in annat kompletterande material.

Innehåll

Syfte och kunskapsmål:

Efter arbetsområdet ska du

• behärska ordfält relaterade till t.ex. skolan och klassrummet samt grundläggande moment som t.ex. det engelska alfabetet

• behärska kommunikativa strategier som t.ex. synonymer, motsatsord och ordbeskrivningar

• behärska grundläggande språkriktighetsmoment som t. ex. användningen av verben have, be och do

• kunna läsa och förstå olika typer av texter med anknytning till temat

• kunna lyssna och förstå talad engelska i olika sammanhang (i t.ex. klassrumssituationen, hörtexter)

• kunna berätta om skolan och kunna beskriva t.ex. skolämnen och benämna viktiga föremål i klassrummet

• delta i diskussioner och i dem uttrycka dina åsikter

• kunna uttrycka dig i skrift t.ex. i brevform (om dig och din vardag) samt i olika arbeten där du sammanställer egen information

• kunna fundera hur du bäst lär dig och utvecklar din engelska

• kunna ta ansvar för dina arbetsuppgifter

• kunna använda olika hjälpmedel (lexikon, sökverktyg på internet)

Arbetssätt:

Vi kommer att

• läsa och lyssna till olika typer av texter (se speciellt boken s. 6-27)

• tala kring innehållet i texterna samt beskriva ord och uttryck

• öva kommunikation samt utöka ordförrådet genom olika typer av lekar och spel

• arbeta aktivt med och utveckla strategier för ordinlärning och kommunikation

• genomföra enkla diskussionsövningar

 

Redovisningsformer:

För att visa vad du kan ska du

• vara aktiv i muntliga övningar och diskussioner på lektionerna

 

 

Bedömningsfaktorer:

Vi bedömer i vilken grad du utvecklar följande färdigheter:

Reception – lyssna och läsa

Produktion – tala och skriva

Interaktion – kommunicera skriftligt och muntligt

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: