Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 - Vatten och luft (Kemi vt-19)

Skapad 2019-05-02 15:04 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Kemi NO (år 1-3)
Vi behöver både vatten och luft men eftersom vi inte ser luften tänker vi inte så mycket på att den finns. Vatten är ibland väldigt kul, skönt och gott. Du kan simma i det, duscha, dricka vattnet som det är eller dricka vatten blandat med andra ämnen i t.ex. mjölk, juice, läsk. Vatten är lite speciellt eftersom vi ofta träffar på det i sina tre former; fast, flytande och i gasform. Så är det inte med andra ämnen.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet för elev

Mål med arbetet

Du ska utveckla kunskaper om

 • vad vattenmolekylen består av
 • vattnets olika former
 • vattnets kretslopp och de begrepp som hör ihop med detta
 • att vissa ämnen kan lösas i vatten
 • betydelsen för växter att ämnen kan lösas i vatten
 • var vattnet i kranen kommer ifrån
 • vart vattnet vi använt tar vägen
 • vad luft är
 • hur människan kan påverka vatten och luft
 • begreppen: atmosfär, atom, avdunstning, fast form, flytande form, frysa, gasform, grundvatten, kondensering, kretslopp, luftfuktighet, lösningsmedel, molekyl, nederbörd, reningsverk, saltvatten, smälta, sötvatten, vattentorn, vattentäkt, vattenverk, vattenånga, växthusgas

Arbetssätt

 • Läsa texter gemensamt
 • Lyssna på genomgångar och ta aktiv del av diskussioner.
 • Titta på filmer om "Vatten och luft"
 • Bearbeta faktatexter genom sökläsning och skriva svar på frågor
 • Genomföra egna försök och titta på försök.
 • Arbeta både enskilt och i grupp.

Redovisningsform

Muntligt, skriftligt och praktiskt arbete vid försök/laboration.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på dina kunskaper om vatten och luft genom hur du deltar på lektionerna, arbetar med olika uppgifter samt resultatet på läxförhöret i slutet av arbetet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

NO Ke
Åk 4 - Vatten och luft (Kemi vt-19)

Mål:

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Vattenmolekylen
Du vet vad en vattenmolekyl består av.
Du vet hur en vattenmolekyl ser ut och består av.
Vattnets tre former
Du känner till vattnets tre former.
Du känner till vattnets tre former och namnger dem på rätt sätt (fast, flytande, gas).
Vattnets kretslopp
Du beskriver vattnets kretslopp på ett enkelt sätt.
Du beskriver vattnets kretslopp på ett utvecklat sätt.
Löslighet
Du vet att vissa ämnen kan lösas i vatten och kan ge exempel på ämnen såsom salt och socker.
Du vet att vissa ämnen kan lösas i vatten och kan ge exempel på ämnen såsom salt och socker. Du kan också nämna något om varför detta är så viktigt för vår överlevnad.
Vatten i kranen
Du beskriver vattnets kretslopp (vattentäkt - vattenverk - vattentorn - hus/lägenhet - reningsverk - till ut i naturen igen) på ett enkelt sätt.
Du beskriver vattnets kretslopp (vattentäkt - vattenverk - vattentorn - hus/lägenhet - reningsverk - till ut i naturen igen) på ett utvecklat sätt.
Luft
Du vet vad luft är.
Du vet vad luft är och kan berätta något om det.
Människans del
Du vet något om hur människan kan påverka vattnet och luften på jorden.
Du har mycket goda kunskaper om hur människan kan påverka vattnet och luften på jorden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: