Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden - En resa i tiden

Skapad 2019-05-02 15:14 i Österskolan Lunds för- och grundskolor
Från stenålder till järnålder.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Historia
Forntiden - En resa i tiden

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna ges förutsättningar och utveckla sin förmåga att:

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv,

ochanvända historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Undervisningens innehåll: Vad?

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att ha lärarledda lektioner där vi utifrån filmer,bilder och tidslinje, berättar/samtalar om forntiden.

Vi kommer att läsa litteratur tillsammans och enskilt.

Du kommer att få fördjupa dig inom ämnet. Din fördjupning kommer att redovisas i form av ett tittskåp och en faktatext.

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar. Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Bedömning

Du ska kunna begreppen istid, jägarstenålder, bondestenålder, bronsålder, järnålder.

Du ska kunna ge exempel på hur människor levde under dessa tidsåldrar..

Du ska ge exempel på hur man kan se spår av forntiden i naturen.

Förstå hur människors sätt att leva har utvecklats samt kunna jämföra livet nu och förr..

Kunna söka kunskap i olika källor t.ex. böcker, internet, filmer och kunna granska dem kritiskt.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: