Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten, avlopp & sopor

Skapad 2019-05-02 15:29 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
I detta tema kommer eleverna få möjlighet att utveckla sin förmåga att: • Uttrycka sin åsikt i aktuella frågor och argumentera utifrån egen kunskap, fakta och värderingar • Värdera val och handlingar i hemmet som konsumenter samt ur perspektivet ”hållbar utveckling” • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Grundskola F – 1 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Vart tar soporna vägen? Hur kommer vattnet in i kranen? Varför finns det avlopp? I det här temat ska vi leta reda på svaren till frågorna och få en bild av hur allt fungerar.

Innehåll

 

Centralt innehåll:

·        Miljöfrågor utifrån elevens vardag

·        Centrala samhällsfunktioner

·        Människors användning och utveckling av olika material genom historien

·        Vatttnets olika former

·        Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

·        Handstil och att skriva med digitala verktyg.

·        Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

·        Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

·        Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare.

Mål:

·        Ge eleverna förståelse för möjligheterna att ta ansvar för den miljö de direkt kan påverka

·        Ge eleverna förståelse för miljöperspektivet och ge dem verktyg för att kunna förstå hur en livsstil har betydelse för hållbar utveckling

 

Arbetssätt:

·        Berättelse och diskussionsfrågor

·        Power points med fakta

·        Experiment och sorteringsövning

·        Sortera och besöka en miljöstation

·        Praktiskt skapande

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: