Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2019-05-02 15:40 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Vi lär oss om hur vi ser ut och fungerar inne i kroppen. Vi lär oss om de största organen.
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Vi lär oss om hur kroppen ser ut inombords. Vi lär oss om hur de olika organen ser ut och fungerar.

Innehåll

 

Syfte: 

“Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.” 

 

Elevmål:

Kunna namnge kroppsdelarna och organen. 

Skriva en faktatext om något organ i grupp. 

Kunna avgöra om en källa är användbar och tillförlitlig. 

 

  

LEKTION 1 skelett och muskler 

 • Gå igenom mål och syfte med temat.  

  Vi repeterar kroppens yttre delar. Säg till eleverna “peka på din vad, peka på din bröstkorg” etc.  

 • Staffettläs texten i No-boken Puls på s. 38-41. Samtala om innehållet och prata om svåra ord. Svara sedan på frågorna i No-boken arbetsbok 1. 

 • Gå igenom frågorna tillsammans. Eleverna sammanfattar.  

 

LEKTION 2 hjärta och lungor 

 • Gå igenom mål och syfte med temat.  

 • Hur kan man känna sin puls? (Eleverna svarar och vi samtalar kring detta.) 

  Alla elever räknar sin puls på 60 sek. 

 • Vi fortsätter därefter med en rörelsepaus med fokus på att få upp den egna pulsen.  

 • Vi jämför och räknar den höga pulsen på 60 sek. 

 • Prata i helklass om:

 • Vad händer med kroppen, hur känns den jämfört med vilopulsen?

  Vi samtalar kring vad som händer. (Hjärtat slår fortare för att syresätta kroppens alla muskler mm) 

 • Vi läser sid 42-43 i PULS NO-boken.  Vi samtalar kring varje stycke och gör egna text-till-självkopplingar. Eleverna arbetar individuellt med NO-arbetsbok 1 sid 24-25. 

 • Lektionen avslutas med att eleverna får summera lektionens innehåll. 

 

 

LEKTION 3 mage, tarmar och hjärnan 

 • Gå igenom mål och syfte med temat.  

 • Läs sidan 44 – 45 i NO Pulsboken.

 • Vi ser på film och matspjälkningsystemet: https://www.youtube.com/watch?v=lMEWEJsztiA 

 •  Läs sidan 48 – 49 i NO Pulsboken. 

 • Vi arbetar med sidorna 26 & 28. 

 

 

Lektion 4-5 Faktatext i grupp om kroppen 

 

 • Läraren delar in klassen i grupper om 3 i varje grupp. 

 • De olika grupperna ska skriva faktatexter om olika områden: Skelettet och lederna, musklerna, lungorna, hjärtat och blodet, matspjälkningen, hjärnan.  

 • Gruppen använder NO-boken (puls) som källa och en hemsida på Internet. De ska själva söka och när de har valt vilken källa de vill använda ska de visa läraren och argumentera för varför de har använt den sidan. (källkritik) 

 • Gruppen ska börja med att göra en tankekarta utifrån den fakta som gruppen samlar in om respektive uppdrag. Uppdragen är: Skelettet och lederna, musklerna, lungorna, hjärtat och blodet, matspjälkningen, hjärnan.  

 •  Eleverna arbetar med källorna och tankekartan. Visar sedan tankekartan för läraren innan de börjar skriva sin faktatext.  

 • Grupperna skriver sina faktatexter och ska sedan rita bilder till som förtydligar faktatexten.  

 

Lektion 6 

 

 • Eleverna redovisar sina faktatexter för klassen. 

 • Vi avslutar temat med en kahoot som eleverna ska göra individuellt. 

  Lektionen avslutas med reflektion på arbetsgång och innehåll. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: