Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vetenskapliga undersökningar, ljud och ljus

Skapad 2019-05-02 18:48 i Sörviks skola Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 14/15
Grundskola 4 – 6 Fysik
Hur uppstår och sprider sig ljud? Vad menas med höga och låga ljud? Vad är en ljuskälla och hur sprider sig ljus? Varför uppstår skuggor? Allt detta och lite till ska vi lära oss. Vi kommer också utveckla förmågan att genomföra undersökningar och att dokumentera detta på ett utvecklat sätt.

Innehåll

Syfte:

Syftet med arbetsområdet är att fördjupa kunskaperna kring ljus och ljud, samt att utveckla förmågan att genomföra vetenskapliga undersökningar och dokumentera dessa.

Arbetssätt:

Arbeta med vårt digitala läromedel Gleerups
Se filmer och diskutera
Planera och genomföra egna experiment/undersökningar
Skriva labbrapporter
Avslutande prov om ljus och ljud.

Konkretisering av mål:

Efter avslutat arbetsområde ska du ha visat att du:
* kan ge exempel på olika ljuskällor samt hur ljus breder ut sig.
* kan förklara hur ljuset påverkar hur vi uppfattar färger samt vad som händer när ljuset bryts.
* kan förklara hur ljud uppstår och breder ut sig.
* kan förklara skillnaden på höga och låga toner, samt starka och svaga ljud.
* kan genomföra en vetenskaplig undersökning.
* kan dokumentera undersökningen och visar då att du kan följa labbrapportens struktur.

 Hur du får visa vad du kan:

* Genom att delta aktivt på lektionerna och i diskussioner.
* Göra arbetsuppgifterna i Gleerupsportalen.
* Genomföra en undersökning.
* Planera och genomföra en egen undersökning.
* Dokumentera din undersökning.
* Avslutande prov på arbetsområdet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: