Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO,Fjärilars liv, åk 2

Skapad 2019-05-02 19:27 i Hjorthagens skola Stockholm Grundskolor
Vi följer utvecklingen från larv till fjäril hos en tistelfjäril. Vi observerar och dokumenterar kontinuerligt det vi ser och lär oss.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska
Vi följer utvecklingen från larv till fjäril hos en tistelfjäril. Vi observerar och dokumenterar kontinuerligt vad vi iakttar och lär oss.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med? 

-Fjärilens livscykler.

-Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

-Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

-Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

-Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text och bild.

 

Hur ska vi arbeta?

 • läsa och skriva enkla faktatexter om fjärilar
 • titta på film
 • följa fjärilens olika utvecklingsstadier i verkligheten
 • utföra enskilda naturvetenskapliga undersökningar
 • lära oss mer om vad en näringskedja är

 

Vad ska du lära dig?

Du ska kunna:

- med hjälp av tydliga instruktioner genomföra undersökningar av larvens och fjärilens utveckling.

- dokumentera din undersökning så att du själv och andra förstår vad du har sett.

- använda begreppen livscykel, ägg, larv och puppa när du beskriver fjärilens livscykel.

- beskriva hur en fjäril ser ut.

- beskriva hur larven utvecklas till fjäril.

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

-Genom att vara aktiv på lektionerna i både samtal, praktiskt arbete och dokumentation för att visa att du tar till dig det vi arbetar med.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: