Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilen och bin

Skapad 2019-05-02 21:16 i Håstads skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Vi kommer under några veckor att fördjupa oss och lära oss mer om några insekter, bland annat fjärilen och bin.

Innehåll

Detta ska du lära dig

 • du ska kunna berätta något om fjärilen.
 • du ska kunna berätta om fjärilens livscykel.
 • du ska kunna berätta något om bin och varför bina är viktiga för oss människor och för naturen.
 • du ska kunna följa och hitta på ett eget mönster.
 • du ska lära dig om symmetri och måla symmetriska målningar.

 

Så här ska vi arbeta

 • vi ska läsa en faktabok om fjärilen.
 • vi ska sjunga sånger om fjärilens livscykel.
 • vi ska göra en livscykel om fjärilen.
 • vi ska titta på filmer om insekter och bin.
 • vi ska göra skolgården bivänlig genom att plantera bivänliga blommor, sätta ut en bivattnare samt göra insektskydd.
 • vi ska följa och hitta på egna mönster.
 • vi ska måla symmetriska mönster.

 

Så här blir du bedömd

 • du lyssnar aktivt vid högläsning av faktabok och kan berätta något om fjärilen.
 • du gör en livscykel om fjärilen.
 • du deltar vi aktiviteter för att göra skolgården bivänlig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: