Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekplatsfysik

Skapad 2019-05-02 21:19 i Hägerstenshamnens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vet du om att lekplatsen är full av fysik? Hur kommer det sig att vi kan glida olika fort i rutschbanan? Hur kan du och fröken sitta på gungbrädan för att få jämvikt? Du kommer att få lära dig om hur detta hänger ihop. Du kommer också att få träna dig på att ställa en hypotes och utföra enkla experiment.

Innehåll

 

 

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska undersöka vart i vår vardag vi möter fysiken. Vart stöter vi på friktion, jämvikt, tyngdkraft och balans? Vi kommer även att öva på att ställa hypoteser och utföra enkla experiment i vår närmiljö.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

·         Ha genomgångar

·         Helklass och grupp diskussioner

·         Samarbeta i par eller mindre grupper

·         Genomföra enkla vetenskapliga undersökningar som dokumenteras med text och bild.

·         Ställa hypoteser

·         Besöka en lekplats i närmiljön.

·         Se på film.

·         Inlämningsuppgift i Teams

 

Vad ska du lära dig?

·         Ställa hypoteser och pröva dessa.

·         Att förklara begreppen tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans i relation till lek och rörelse.

·         Hur man får en balansbräda i jämvikt.

·         Att jämföra hur olika saker glider ner för en rutschkana och förklara varför det är så.

·         Att följa en skriftlig instruktion.

·        Att dokumentera din undersökning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: