Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2019-05-02 21:47 i Gamla Rindö förskola Vaxholm Stad
Förskola
Vi pratar och kommunicerar dagligen i olika sammanghang . Samt att barnen tar med böcker hemifrån som de själva berättar om , och som vi reflekterar kring gemensamt.

Innehåll

Vilket eller vilka läroplansmål grundar ni avdelningens mål på?

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Målkriterier

     -    Vi vill se att barnen kan kommunicera med varandra i lek och samspel.

 • Hittar olika sätt att förmedla känslor och erfarenheter.
 • Vågar delta och ta plats i samtal med både pedagoger och kamrater.
 • Vi vill se barn som leker med ord, upptäcker, berättar och reflekterar.

Aktiviteter

 • uppmuntra talet och berättande i alla dess former utifrån barnens förmågor.
 • arbeta i mindre grupper för att ge varje barn möjlighet att ta plats.
 • arbeta aktivt med ett ”kommunikativt” förhållningssätt under hela barnets dag.
 • läsa böcker
 • sjunga, rim och ramsor
 • benämna allt som sker under barnets dag.
 • erbjuda barnet inflytande och delaktighet under dagen, utifrån förmåga och intresse.

Miljö utifrån lärandeindex

- Pedagogen fångar samtalet och berättande i vardagsaktiviteterna för både grupp och individ och tillför medvetet nytt stoff som utifrån barnets behov utvecklar dess förmåga att samtala, berätta, lyssna i bok och bildsamtal.

- Pedagogen fångar kommunikationen hos både grupp och individ i vardagsaktiviteterna och tillför medvetet nytt stoff så att barnet bearbetar sitt språk och sin kommunikativa förmåga.

- Pedagogen skapar tillsammans med barnen ett varierat utbud av material och aktiviteter som ger möjlighet för barnet att utforska språk och kommunikation på sitt eget sätt. Pedagogen tillför medvetet nytt stoff utifrån barnets behov som ger stimulans för utveckling i vardagen.

Dokumentation

Så här ska vi dokumentera det förändrade kunnandet hos gruppen och varje barn:

 • Varje barns språkliga och kommunikativa lärande dokumenteras .

Hur blir hemmet delaktigt?

 • Daglig kommunikation vid lämning och -eller hämtning, samt utvecklingsamtal.
 • Genom att följa  lärloggar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: