Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inventions 6A

Skapad 2019-05-03 12:14 i Skarpatorpsskolan Stockholm Grundskolor
Detta är en uppgift för att träna muntliga presentationer och en text ur Gleerups läromedel engelska 4-6 har används.
Grundskola 6 Engelska
We will learn about inventions and practice our oral presentation skills.

Innehåll

Sammanfattning av arbetsområdet: 

D ska läsa texter om uppfinningar  och förbereda en muntlig  presentation om uppfinningar. 

Vad ska du lära dig?

Du ska lära dig olika ord och begrepp som du behöver för att prata om den uppfinning  du har valt och träna på att muntligt presentera. 

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du kommer att visa dina kunskaper  genom en muntlig presentation och via förberedelserna i klassrummet. 

Underlaget för bedömningen är:  

presentationen

arbetsprocessen 

Lektionsplanering: 

 

29/4 Måndag

Samling: 

Vi läser texten Uncle Edward's inventions (ID: a568) och arbetar med uppgifterna på ID: a142 

 

30/4 Tisdag

Vi arbetar klart med uppgifterna på ID: a142 

Vi böjar arbeta med presentationerna om uppfinningar. (Se uppgiften nedan) 

 

6/5 Måndag

Vi arbetar vidare med presentationerna om uppfinningar.

 

7/5 Tisdag

Vi arbetar vidare med presentationerna om uppfinningar.

 

13/5 Måndag

Muntliga presentationer. 

 

Uppgifter

 • Inventions oral presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6

Matriser

En
Muntlig presentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Manus
Du har nästan hela texten framför dig. Du är helt beroende av ditt manus.
Du har en renskriven text framför dig och försök till stödord. Du läser innantill och tittar inte upp.
Du har bearbetat ditt manus/dina manuskort som nu innehåller stödord och nyckelmeningar. Du behöver fortfarande läsa innantill, men tittar upp ibland.
Du kan hantera manuskort och tittar i dem emellanåt mer som stöd.
Du berättar fritt och självständigt och använder manus på ett ledigt sätt.
Uttal och intonation
Du uttalar flera av orden så att man inte förstår vad du menar.
Du klarar enkla uttal av enklare ord.
Du uttalar de flesta ord korrekt, men är osäker på vissa ord.
Du uttalar orden korrekt.
Du uttalar orden korrekt och har god intonation.
Ordförråd
Du har brister i ordförrådet och du faller in på svenska.
Du gör dig förstådd även om du ibland saknar vissa vanliga ord.
Du gör dig förstådd med ett enkelt vardagligt språk.
Du uttrycker dig varierat och använder ord och uttryck på ett riktigt sätt.
Du har ett mycket stort, varierat och korrekt ordförråd. Du använder specialuttryck som är typiska för språket.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du har svårigheter att sätta ihop meningar på ett korrekt och begripligt sätt.
Du gör grammatiska fel som ibland förstör förståelsen.
Du gör grammatiska fel som inte förstör förståelsen.
Du gör inga stora grammatiska fel.
Du gör endast ett fåtal grammatiska småfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: