Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation-division

Skapad 2019-05-03 12:56 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Vi kommer att arbeta med multiplikation med 10, 100 och 1000 samt division med dessa tal. Samband mellan multiplikation och division kommer att beröras . Kort division, division med rest, multiplikation med uppställning är några av områden vi kommer att jobba med.

Innehåll

Multiplikation och division.

 

Syfte

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningens innehåll

VAD?

GRUNDKURS
Vi kommer att arbeta med:
- Addition och multiplikation hör ihop
- Multiplikationstabellerna
- Multiplikation och division hör ihop
- Division
- Att multiplicera med tiotal och hundratal
- Att multiplicera med ena faktorn ensiffrig och andra tvåsiffrig eller tresiffrig.
- Räkna talsorterna för sig.
- Kort division och algoritm
- Problemlösning med multiplikation och division

HUR?
Undervisningen kommer bland annat att bestå av:
- genomgångar och diskussioner.
- problemlösning.
- färdighetsträning.

Följande centrala innehåll ur kursplanen för matematik kommer vi att beröra:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Bedömning

När vi har arbetat färdigt med arbetsområdet ska du:

 • förstå hur addition och multiplikation hör ihop.
 • kunna multiplikationstabellerna 2-10 automatiserat.
 • kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5*60=.
 • kunna multiplicera tal som 34*7 och 225*6.
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop.
 • kunna använda kort division, t ex 84/4.
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.
 • kunna förklara orden: multiplikation, faktor, produkt, division, dividera, kvot och kort division.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: