Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilars liv

Skapad 2019-05-03 13:25 i Nyhedsskolan Rättvik
Du kommer att få ta hand om klassens egna fjärilslarver. Du får utveckla din förmåga att dokumentera det du ser när du observerar och studerar din larv/fjäril. Du kommer att få utveckla dina kunskaper om: - Fjärilars liv - Vad en livscykel är - Samband och orsaker Kopplingar till läroplanen - Syfte att formulera sig och kommunicera i tal och skrift - Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. - Syfte - Biologi genomföra systematisk undersökningar i biologi - Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.
Grundskola 3 Bild Teknik Svenska Svenska som andraspråk NO (år 1-3)
Under det här temat ska du få lära känna den här varelsen! Vi kommer att följa en fjärils utveckling från larv till färdig fjäril.

Innehåll

Innehåll:

Syfte (varför)

Du kommer att få ta hand om klassens egna fjärilslarver.

Du får utveckla din förmåga att dokumentera det du ser när du observerar och studerar din larv/fjäril.

Du kommer att få utveckla dina kunskaper om:

 • Fjärilars liv
 • vad en livscykel är
 • samband och orsaker

 Centralt innehåll och undervisning (vad och hur)

I det här temat kommer du att få ta hand om klassens egna fjärilslarver. Du ska observera och studera larverna genom dess olika utvecklingsstadier till färdiga fjärilar.

Vi kommer att diskutera mycket i gruppen och ta reda på fakta om fjärilar. Tillsammans försöker vi se samband och orsaker; vilka likheter/skillnader finns mellan dag och nattfjärilar, varför ser de ut som de gör; färger, tecken etc. Vi lär oss om fjärilens kroppsdelar och tar reda på vad fjärilen gör för nytta i naturen.

 

Kunskapskrav (bedömning)

Du bedöms utifrån hur väl du kan:

- redogöra för vilka utvecklingsfaser som ingår i en fjärils livscykel från ägg till fjäril.

- berätta om fjärilens kroppsdelar t.ex. vad de kallas och vad de används till.

- genomföra fältstudier, observera och dokumentera dessa.

- jämföra och diskutera omkring dina egna och andras resultat av undersökningar.

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: