Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om biologi - Växter

Skapad 2019-05-03 13:59 i Fridas Hage Tjörn
Boken om biologi kap 2 - Växter
Grundskola 4 Biologi
Vi lära oss om växter: - Varför växter ser ut som de gör - Växternas livscykel - Fotosyntesen: vad är det och hur går den till? - Hur växter kan sorteras. - Vilken nytta har vi av växter i vår vardag?

Innehåll

Konkreta mål:

 Du ska kunna:

 • förklara varför växter ser ut som de gör.
 • berätta om växternas livscykel. 
 • förklara fotosyntesen, vad den är och hur den går till. 
 • sortera växter på ett vetenskapligt sätt.
 • berätta om vilka nytta vi har av växter i vår vardag.
 • berätta om växter i myter, sagor och konst. 

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara varför växter ser ut som de gör.
 • berätta om växternas livscykel. 
 • förklara fotosyntesen, vad den är och hur den går till. 
 • sortera växter på ett vetenskapligt sätt.
 • berätta om vilka nytta vi har av växter i vår vardag.
 • dokumentera och samtala om det du lärt från fältstudier. 
 • genom diskussioner och ska du få möjlighet att använda dig av de nya begrepp du lär dig.

Undervisning:

 • Vi läser 'Boken om biologi' kapitel 2 och samtala kring de fakta vi möter.
 • Arbetar i häftet "växter"  
 • Vi samlar växter i närområdet och lär oss sortera dem. 
 • Vi tittar på faktafilmer.
 • Vi odlar och observerar växter för att bygga upp vår förståelse samt dokumentera det som sker. 
 • Fältstudie: blommans delar - funktionen

Viktiga ord och begrepp:

fotosyntes, pollinering, livscykel, klorofyll, ståndare, pistill, befruktad, koldioxid, solenergi

 

 

Uppgifter

 • Forska om en växt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: