Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2019-05-03 14:16 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola 7 Fysik

Innehåll

Elektricitet

årskurs 7

Syfte med ämnet fysik (enl. Lgr11)

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik

 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Kursens innehåll, mål och krav 

 • Förstå vad elektricitet är och hur elektricitet ”flyttar sig”

 • Förstå och använda begrepp som ledare, isolator, statisk elektricitet, spänning, ström
  och resistans

 • Kunna enheterna för spänning, ström och resistans

 • Känna till Ohms lag, göra enkla beräkningar med spänning, ström och resistans

 • Använda kopplingsschema för att göra enkla elektriska kopplingar

 • Rita enkla kopplingsscheman

 • Skillnad mellan likström (likspänning) och växelström (växelspänning)

 • Skillnad mellan seriekoppling och parallellkoppling och hur de används

 • Elsäkerhet, bl a jordning, säkringar, åskledare

 • Elavfall och återvinning

 • Något om elektricitetens historia

I kursen ingår laborationer och undersökningar av olika slag. De ska dokumenteras t ex med bilder, kopplingsscheman eller labbrapporter. Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

 

Bedömning

Lärarna bedömer hur väl eleven

F

E

C

A

kan samtala om och diskutera innehållet i kursen

 

 

 

 

genomför undersökningar, drar slutsatser och dokumenterar
sitt arbete

 

 

 

 

visar kunskaper om och förståelse av kursens innehåll

 

 

 

 

resonerar och förklarar samband med/i vardagslivet

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: