Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - teoriuppgift om en uppfinning

Skapad 2019-05-03 14:38 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola 7 Teknik

Innehåll

Teknik - teoriuppgift om en uppfinning

årskurs 7

 

Teknikens drivkrafter

Vad är det som driver på den tekniska utvecklingen? Det kan vara en mängd olika anledningar till att människor arbetar med teknik. Några exempel:

 • Förändringar i naturen som torka eller översvämning kan tvinga människor att hitta andra lösningar för t ex transporter, matförsörjning, skydd mot kyla/värme/vatten osv.
 • Ökad befolkning – var och hur ska människor bo? Hur ska maten räcka?
 • Miljöförstöring – hur kan man göra fordon som använder alternativa bränslen?
 • Ekonomi – kan en maskin göra det här jobbet billigare?
 • Hårt arbete sliter på kroppen – uppfinn tekniska hjälpmedel!
 • Sjukdomar och skador – nya läkemedel, apparater för avancerade operationer osv.
 • Nyfikenhet – är det möjligt att …

Teknikerns utmaning är praktiska problem som ännu inte är lösta!

 

Uppgift

Uppgiften är att undersöka en uppfinning ur olika perspektiv:

 • Funktion - beskriv hur uppfinningen fungerar och vad den används till.
 • Hur kom den till från början och varför?
 • Hur har den utvecklats fram till idag?
 • Vad har gjort att den utvecklats?
 • Hur tror du den kommer att utvecklas i framtiden?
 • På vilka sätt har människor, samhälle och miljö påverkats av att man valt den tekniken?

Minst två olika källor ska användas. Du ska resonera kring hur tillförlitliga du tycker källorna är. Det kan handla om:

 • Vem har skrivit?
 • Varför har den skrivits?
 • När skrevs den?

 

Tid och redovisning

Tid: ca 2 veckor (6 lektioner).

Redovisning: 1-3 datorskrivna A4-sidor lämnas in (inkl. bilder). Du ska även kunna berätta något om vad du lärt dig om ”din” uppfinning.

 

Bedömning

 

E

 

C

A

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. 

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: