Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi kroppen del 2

Skapad 2019-05-03 15:28 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Biologi
Området behandlar följande områden om kroppen: Immunförsvaret, Skelett, muskler och huden

Innehåll

LPP – Vår fantastiska kropp del 2 år 8

 

Förmågor:

·         Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör kroppen

·         Genomföra systematiska undersökningar i biologi.

·         använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva samband i människokroppen

Mål:

·         Kunna beskriva de begrepp som ingår i arbetsområdet kroppen.

·         Granska och värdera information, diskutera och ta ställning i frågor som rör kroppen

·         Använda biologins begrepp, teorier och förklaringsmodeller för att beskriva olika samband i kroppen

·         Att kunna använda sina kunskaper till att dra slutsatser och förklara saker som man tidigare inte sett exempel på.

 

Efter kursen ska du :

·         Ge några förslag på hur kroppen skyddar sig mot främmande och skadliga ämnen

·         Veta var i kroppen det finns flimmerhår

·         Veta hur flimmerhåren ”arbetar”

·         Veta var de vita blodkropparna bildas

·         Veta att de vita blodkropparna är kroppens försvarsceller mot t ex bakterier och virus

·         Veta vad lymfa och lymfkärl har för uppgift i kroppen

·         Veta varför lymfkörtlar blir svullna

·         Veta vad mjälten och tymus har för uppgift i immunförsvaret

·         Känna till följande vita blodkroppar: ätarceller, T-hjälparceller, T-mördarceller och B-celler samt vad de har för uppgift.

·         Veta vad antibiotika är och när det används

·         Veta hur kroppen kan bli immun mot vissa bakterier och virus

·         Veta hur HIV-viruset slår ut kroppens immunförsvar

·         veta hur vaccinering skyddar kroppen mot smittämnen

·         kunna förklara skillnaden mellan vaccin och gammaglobulin

·         veta riskerna med en alltför omfattande användning av antibiotika

·         veta hur immunförsvaret bekämpar främmande ämnen

·         Veta hur AB0-systemet och HLA-systemet fungerar

·         Veta vad skelettet har för uppgift

·         Veta namnet på de vanligaste skelettdelarna i kroppen

·         Veta hur skelett ben är uppbyggda

·         Veta att skelett ben inre består av röd benmärg, gul benmärg samt benhinnor och vilken uppgift dessa har

·         Veta skillnaden mellan brosk och skelett ben

·         Veta vad som händer i skelett benet när vi växer

·         Känna igen följande leder i skelettet: kulled, gångjärnsled och vridled

·         Veta vad ledband gör

·         Veta vad som gör ryggen böjlig.

·         Veta att vi  har följande muskler i kroppen: skelettmuskler, hjärtmuskler och glatta muskler samt ge exempel på var de finns

·         Veta hur skelettmuskler fäster i skelettet benet

·         Kunna ge exempel på hur olika muskler samarbetar när vi t ex böjer och sträcker på armen

·         Veta hur en skelettmuskel är uppbyggd

·         Veta skillnaden mellan snabba och långsamma muskelfibrer

·         Veta vad som händer när vi tränar och får bättre kondition

·         Veta vad som händer om vi tränar och musklerna får syrebrist.

·         Veta vad träningsvärk beror på


·         Veta att huden är kroppens största organ

·         Veta att huden består av underhud. läderhud och överhud

·         Veta vad överhudens hornlager och tillväxtlager gör

·         Veta vad pigmentceller gör

·         Veta varför människor som bor långt från ekvatorn har mindre pigment och ljusare hud

·         Veta vad fräknar är

·         Veta vad som händer när huden åldras

·         Veta vad följande delar i läderhuden har för funktion: Känselkroppar, Talgkörtlar och svettkörtlar

·         Veta hur akne uppstår

·         Veta hur blodkärlen i huden hjälper till att reglera kroppstemperaturen

·         Veta att underhuden lagrar fett och vatten

·         Veta hur vi får hårfärg och rakt eller lockigt hår

 

Några begrepp som ingår i kursen:

 blodkroppar, hemoglobin, blodtransfusion, blodgrupp, AB0-systemet, HLA-systemet, saliv, slemhinna, flimmerhår, immunförsvar, lymfa, lymfkärl, lymfkörtlar, mjälte, tymus, T-celler, B-celler, vita blodkroppar, ätarceller, T-hjälparceller, T-mördarceller, Antikroppar, Immuna, HIV-virus, AIDS, vaccin, gammaglobulin, rörben, röd benmärg, gul ben märg, benhinnor, tillväxtområden, leder, ledvätska, brosk, skelett, kulled, vridled, gångjärnsled, diskar, ryggkotor, skelettmuskler, hjärtmuskel, glatta muskler, böj- och sträckmuskel, muskelfibrer, mitokondrier, kondition, mjölksyra, träningsvärk, sena, överhud, hornlager, keratin, tillväxtlager, pigmentceller, fräknar, läderhud, känselkroppar, svettkörtlar, talgkörtlar, underhud, fettceller, hårsäckar, hårrötter.

 

 

Arbetssätt:Föreläsningar, laborationer, eget arbete, uppgifter och diskussioner.

Litteratur: Spektrum Biologi S.253-266

Bedömning: Prov 14/5 8EF och 17/5 8ABCD och 8GH

Uppgifter

  • Biologiprov kroppen del 2

  • Biologiprov kroppen del 2 fredag

  • Biologiprov kroppen del 2

  • Biologiprov kroppen del 2

  • Biologiprov kroppen del 2

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: