Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK år 7. Elektricitet del 1

Skapad 2019-05-03 15:30 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Fysik
Åska är ett elektriskt fenomen, men det har forskarna inte känt till särskilt länge. Fast det är inte så konstigt med tanke på att elektriciteten som helhet bara har varit känd i drygt 150 år. Idag bygger stora delar av vårt moderna sätt att leva på elektricitet. Men vi måste hitta nya sätt att producera elektricitet på, sätt som inte förstör vår planet. Samtidigt måste vi skapa smartare maskiner som använder mindre el, men som gör samma eller större nytta. Elektricitet är på alla sätt ett av framtidens viktigaste kunskapsområden.

Innehåll

Syfte:

 

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera såväl digitala verktyg som annan utrustning. 

Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och

granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik har betydelse.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse

för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av

naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra.

Förmågor att träna: 

 • Frågor, åsikter och argument.
 • Använda information och anpassa framställning.
 • Undersökningar, frågeställningar och planeringar.
 • Använda utrustning.
 • Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller och teorier.
 • Påverkan på miljö och hållbar utveckling.

Här får du lära dig:

Delkurs 1 (vårterminen år 7)

 • hur utforskandet av elektriska laddningar lett till dagens kunskap om spänning, ström och resistans (resistans ht-19).
 • hur man ritar och kopplar elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

Delkurs 2 (höstterminen år 8)

 • hur man hanterar elektricitet på ett säkert sätt och hur man kan undvika olyckor.
 • hur elektrisk energi kan omvandlas till andra energiformer.
 • hur historiska och nutida upptäckter inom elektricitet påverkat samhället, miljön och människans levnadsvillkor.

 

Det här ska vi göra:

 

Vi kommer dela in den här elektricitetskursen i två delar, den första delen läses under vårterminen år 7. Den andra delen läses på höstterminen år 8.

 

Du kommer få träna på de olika förmågorna och begreppen genom att vi läser och diskuterar tillsammans både i helklass och i mindre grupper.

 

Du kommer få arbeta både enskilt och parvis med “testa dig själv frågor”.

 

Vi kommer göra gemensamma anteckningar som förtydligar det vi läser samt är bra att använda då du repeterar inför ett test.

 

Du kommer få träna vidare på begrepp och uppgifter på http://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/# Här kan du även få texten från läroboken uppläst.

 

Du kommer få se filmklipp som vi sedan diskuterar tillsammans.

 

 

Så här får du visa att du har lärt dig.


Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper vid olika redovisnings och inlämningsuppgifter under kursens gång,

samt vid ett sammanfattande prov på Socrative.

 

Första delprovet (vårterminen - 19) är på avsnitt 2.1 - 2.3.

 

Det andra delprovet (höstterminen - 19) är på avsnitt 2.4 - 2.6.

Uppgifter

 • V19

 • V20

 • V21

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: