Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfasthet år 5

Skapad 2019-05-03 15:55 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
De kommande veckorna kommer vi planera brobygge och bygga en bro i olika grupper.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Saker som konstrueras måste som regel vara stabila och ha hög hållfasthet. Det är lätt att förstå att hus och broar inte får rasa under rusningstid eller vid ett oväder med starka vindar. några andra exempel på föremål där det är viktigt med hög hållfasthet kan vara flygplan, hisslinor, resväskor, möbler och cykelramar.

Innehåll

 

 Varför ska vi lära oss om hållfasthet?

Tekniska lösningar har i alla tider varit viktiga för människan och för samhällens utveckling. Ofta har drivkraften varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. Vi behöver alla kunna en hel del om teknik för samtala om t.ex. hur vårat samhälle ska fungera idag och i framtiden. För att förstå hur teknik påverkar människor, samhällen och miljö behöver den göras synlig och begriplig. När vi kan begrepp och modeller som hör till teknik är det enklare att ställa frågor och samtala om t.ex. hur saker behöver vara konstruerade för att bli stabila och ha hög hållfasthet, vilka krafter som kan påverka konstruktionen och hur material kan formas för att bli starkare.

 

 

Det här kommer du att få möjlighet att lära:

·         vad som menas med hållfasthet

·         hur material kan formas på olika sätt för att öka styrkan

·         olika typer av broar

 

Viktiga begrepp: hållfasthet, konstruktion, stabil, instabil, utmattning, rörelseenergi, fackverk, balk, pelare, elastisk, valv, stödyta, tyngdpunkt.

 

Så här kommer vi att jobba

Vi kommer att:

·         läsa faktatexter om hållfasthet

·         svara på frågor där vi arbetar vi enskilt, i par och i grupp

·         titta på filmklipp

·         bygga olika konstruktioner såsom höga torn och starka broar

·         samtala om hur saker behöver vara konstruerade för att bli stabila och ha hög hållfasthet, vilka krafter som kan påverka konstruktionen och hur material kan formas för att bli starkare.

 

Elevinflytande

Genom ditt deltagande på lektionerna påverkar du samtalsklimatet och diskussionernas kvalitet. Du väljer hur dina broar konstrueras för att de ska bli så hållfasta som möjligt utifrån det material som du får tilldelat dig.

 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att…

Du deltar i samtal och svarar på frågor. När du svarar beskriver du noga och ibland gör du kopplingar mellan det vi pratar om och liknande saker som du redan känner till.

Du söker svar i faktatexter och använder och förstår begreppen som vi arbetar med.

Du hanterar utrustning med respekt och är noggrann då du dokumenterar.

Du bygger dina konstruktioner med omsorg.

 

Bedömning

Du ska visa att du kan:

·         förklara vad som gör att en konstruktion blir stabil och hållfast

·         ge något exempel på en kraft som kan påverka en konstruktion

·         beskriva hur ett material kan formas på olika sätt för att bli starkare

·         visa någon vanlig brokonstruktion

 

Förmågor som vi tränar på är:

·         identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

·         identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

·         använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

·         värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

·         analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik Hållfasthet

Bedömningen avser

1
2
3
Tekniska lösningar.
Kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå syfte och funktion.
Kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar som samverkar för att uppnå syfte och funktion.
Kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar som samverkar för att uppnå syfte och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
Kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla modeller.
Kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade modeller.
Kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade modeller.
Bidrar till att formulera och välja alternativ som leder framåt.
Formulerar och väljer alternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Formulerar och väljer alternativ som leder framåt.
Gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där syftet till viss del är tydligt.
Gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där syftet är förhållandevis tydligt.
Gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där syftet är mycket tydligt.
Teknik, människa, samhälle och miljö
Kan föra enkla resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Kan föra utvecklade resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Kan föra välutvecklade resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: