Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning

Skapad 2019-05-03 15:57 i Knutby skola Uppsala
Grundskola 3 – 6 Svenska
Under arbetet med det här området kommer du få lära dig mer om muntligt berättande, alltså hur man ska tänka när man vill berätta om ett specifikt ämne för andra. Vi ska både lära oss lyssna och tala, förbereda och genomföra en muntlig framställning och även ge varandra kamratrespons.

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • Förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
 • Samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet  

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • Delta aktivt under diskussioner och genomgångar 
 • Lyssna på andra som talar
 • Ge kamratrespons på andra muntliga framställningar
 • Förbereda en muntlig framställning och använda dig av stödord/tankekarta

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • Hur man gör en muntlig presentation om ett ämne du själv valt
 • Hur man i en muntlig presentation kan använda sig av stödord, tankekartor, digitala hjälpmedel eller andra verktyg
 • På vilket sätt kroppsspråk, gester och röst kan påverka muntliga presentationer
 • Hur man bör uppträda som lyssnare

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Genom att se och lyssna på andra som talar
 • Genom att själv välja ett ämne att berätta om och förbereda en muntlig framställning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: