Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Syror och baser

Skapad 2019-05-03 19:50 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
Vad vet du om syror och baser?

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om,

 

   vad som menas med surt och basiskt

  vilka saker i vår vardag som är sura och basiska 

   hur man kan sortera med hjälp av indikatorer och pH-skalan

   några historiska exempel på hur syror och baser använts i vår vardag

   begreppet försurning och hur naturen påverkas av försurningen

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

   använda ett undersökande arbetssätt med demonstrationer och laborationer   

   läsa och lyssna på faktatexter samt svara på tillhörande frågor

  se pedagogiska filmer

 

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper när du:

   deltar i diskussioner

   ställer egna frågor

   svarar på frågor 

  arbetar på lektionen med olika laborationer och övningar

  svarar på skriftliga eller muntliga prov

 

Prov

Vecka 21, torsdag 23/5

Vid repetition använd gärna det häfte med faktatext, frågor och svar som du får med dig hem 6/5. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  NO  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsmedel, kosmetika och färger. Hur de används och hanteras på ett säkert sätt samt hur de påverkar hälsa och miljö.
  NO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Berättelser om naturvetenskapliga upptäckter och framsteg genom tiderna
  NO  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: