Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odling VT 2019

Skapad 2019-05-04 17:24 i Uroxens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi kommer, efter barnens önskemål, att arbeta med odling. Vi kommer att iordningsställa våra pallkragar för vårens odling. Vi ska så frön samt förbereda grönsaker/växter för att plantera ut dessa i våra pallkragar.

Innehåll

 

 
                   
Förskola
                          Här är vår planering för vårt odlingsprojekt vårterminen 2019.              

Innehåll

Syfte och bakgrund

Bakgrunden är att vi tidigare odlat efter barnens önskemål med gott resultat! Nu har barnen uttryckt önskemål om att återigen odla i våra pallkragar.

Syftet med aktiviteten är att ge barnen tillfällen att följa odlingsprocesser. Vi vill även fördjupa barnens tidigare kunskaper i odling samt odlingsprocessen. Vi vill öka barnens kunskap gällande skillnader mellan olika grönsaker samt öka deras kunskap om olika grönsakers användningsområden.

Mål

Målet med aktiviteten är att vidareutveckla barnens förståelse samt kunskap gällande odling och växter - de ska utmanas i att ställa hypoteser och föra fram sina fundering och åsikter. Barnen ska även få tillfällen där deras förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om samt samtala om odlingsprocessen främjas. Barnen skall ges tillfälle att dokumentera med digital teknik samt estetiska uttryck.

Arbetssätt/metod

- Barnen får komma med önskemål om vad de tycker vi ska odla.

 - Barnen får ställa egna hypoteser om vad de tror kommer ske.

- Vi följer kontinuerligt odlingsprocesserna. 

- Barnen får dokumentera med bild och teckning - samt vi skriver ner deras tankar och reflektioner. 

- Vi tar fram litteratur samt material kopplat till odling - Maja odlar, Castor odlar samt olika kretslopp.

Utveckling och process dokumenterar vi i Lärloggen.

 

 •  
   
 •  
   

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: