Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Vårt samhälle

Skapad 2019-05-05 11:22 i Enångers skola Hudiksvall
I delar av arbetat med samhällskunskap använder vi oss av arbetsmaterialet Vårt samhälle.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vårt samhälle är ett läromedel som riktar sig till elever i åk 4-6. Här får eleverna fundera och arbeta med begrepp som demokrati, pengar och samhällets uppbyggnad.

Innehåll

Vad vi ska lära oss? 

Du ska bl.a. arbeta med materialet "Vårt samhälle". 

Du kommer att lära dig om olika samhällsstrukturer, samhällsresurser, fördelning och även vad demokrati är.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att arbeta praktiskt med materialet tillsammans med din lärgrupp. Du och din grupp kommer att diskutera utifrån det praktiska arbetet och även ta del av de andra gruppernas kunskaper.

Vad kommer att bedömas:

Du får visa vad du har lärt dig genom att aktivt delta i grupparbeten, diskussioner, redovisningar, muntliga och skriftliga uppgifter .

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: