Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1-3

Skapad 2011-08-15 16:27 i Krika Bygdeskola Grundskolor
Detta är en övergripande LPP för svenskundervisningen år 1-3. Konkreta mål och bedömningar finns i matriserna. Vi arbetar med det centrala innehållet under alla tre åren. Kunskapskraven ska vara uppfyllda senast åk 3.
Grundskola 1 – 3 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Arbetet är baserat på dessa syften från kursplanerna.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Arbetet utgår ifrån det centrala innehållet för 1-3 i kursplanen:

Kunskapskrav

Målen med arbetet utgår från kunskapskraven för år 3 i kursplanerna:

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Undervisning

Vi arbetar med att utveckla förmågorna skriva, läsa, tala och lyssna genom bland annat skönlitteratur, lyrik och sakprosa på olika sätt. Vi arbetar med det svenska språkets regler, uppbyggnad, historia och utveckling samt språkbruk. Du får undervisning om hur ditt muntliga och skriftliga språk kan utvecklas. Du är delaktig i besluten om HUR du kan arbeta med de olika momenten för att utveckla dina kunskaper och förmågor

Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: