👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universums utveckling

Skapad 2019-05-05 14:31 i Tullbroskolan Falkenberg
Kursen syftar till att knyta samman universums historia med de förutsättningar som atomfysiken ger.
Grundskola 8 – 9 Matematik Kemi Biologi Fysik Teknik
Kursen syftar till att låta eleverna fundera och lära sig om universums uppkomst och utveckling. På köpet får eleverna kunskaper om hur atomer skapas i stjärnorna och supernovor, vilket i sin tur blir en förutsättning för liv.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker under kursen hela tiden i diskussioner; muntliga och skriftliga framställningar; rollspel; presentationer i utställningar; i frågor som inte har ett rätt eller felaktigt svar utan kräver en diskussion t ex om förutsättningar för liv på exoplaneter; supernovors betydelse för en utveckling den likt jorden; strålningsbalansen på jorden kopplat till klimatförändringar etc. Det är alltså frågor som inte har säkert givna svar. Korta skriftliga och muntliga avstämningar för att kolla kunskapsläget och hur undervisningen fallit ut.

 

ATOMFYSIK OCH UNIVERSUM

  BAS UTMANING 1 UTMANING 2
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
 
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Använda information & anpassa framställning
Använda information & anpassa framställning
 
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

 

Undervisning och arbetsformer

I början ägnar vi oss åt grundläggande begrepp och samband för att sedan lättare kunna ägna oss åt mer komplexa frågor om atomfysik och universum.

Genom att para ihop olika begrepp med texter och stödord/bilder läser man in sig och övar sedan på att presentera grundläggande begrepp. Förutom olika läroböcker och filmer finns flera filmer och filmklipp som förklarar och visar centrala inom atomfysik och astronomi/kosmologins begrepp och samband.

Ett par rollspel som dokumenteras kommer att handla om att kunna visa att man behärskar flera begrepp och samband i olika situationer.

Lärparen är för varandra i många uppgifter och övningar ansvariga för att båda kan begrepp och kan redovisa olika skeenden, såsom i grova drag universums utveckling, en stjärnas utveckling, kunna resonera om möjligheten till liv i världsrymden mm.

Kursen är kort, endast 3-4 veckor vilket gör att endast en kortare fördjupning kommer att kunna ske. I fördjupningen väljer man något som man tycker är extra intressant. Fördjupningen sker parvis i lärparen. Det betyder att man måste ena sig om en fördjupning. Kommer man inte överens så gör man två fördjupningar, så att båda blir nöjda. Redovisningen blir ett skriftligt dokument i form av en uppsats, keynote eller en imoviefilm. Dessa läggs in på Unikum och ett gemensamt drivedokument. Förslag till ämnen läggs ut i Classroom. Muntlig redovisning sker i slutet av kursen. Redovisningen sker parvis. Bedömningen utgår ifrån hur väl man kan med egna ord redogöra för kunskaperna och om man är fri från en text.

Oförberedda frågor på sådant som vi jobbat med kommer att läggas in under kursen, för att få en bättre koll på kunskaperna och på hur undervisningen kanske måste justeras under kursen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9