Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Optik (ljus) och akustik (ljud)

Skapad 2019-05-05 15:47 i Stordammens skola Uppsala
Med utgångspunkt i Clios arbetsområde Ljus.
Grundskola 8 Fysik
Hur beter sig ljus? Himlen är blå och solen är gul, varför ser vi så? Vi läser om elektromagnetisk strålning och hur ljus kan reflekteras, absorberas och brytas. Vi lär oss om speglar och linser. Så tittar vi in i ögat och förklarar hur glasögon fungerar. Vi kommunicerar med stor del med hjälp av ljud och det påverkar oss på alla möjliga olika sätt. Höga, låga eller monotona ljud kan få oss att må dåligt, men musik kan få oss att känna välbehag. Dessa saker finns omkring oss dagligen och detta arbetsområde syftar till att få en djupare förståelse för vad ljud i själva verket är och hur det påverkar oss.

Innehåll

Tid:

Vecka 3-7.

Material:

Vi använder Clios arbetsområden Ljus och Ljud och vågor

Du ska kunna:

 • Beskriva egenskaper hos ljus.
 • Berätta vad elektromagnetisk strålning kan vara och ge några exempel.
 • Förklara hur vi ser något.
 • Använda begreppen reflektera, absorberas och brytas i samband med ljus.
 • Förklara hur ljus reflekteras i olika typer av speglar.
 • Förklara hur ljus bryts i olika typer av linser.
 • Ge exempel på optiska instrument och hur det fungerar. 
 • Beskriva hur ögat är uppbyggt och hur det fungerar.
 • Beskriva hur glasögon kan korrigera synfel. 

 

 • Förklara vad ljud är och hur det uppstår
 • Beskriva ljudets egenskaper och vilka ljud vi människor kan uppfatta.
 • Förklara hur ljudet fördas genom luften och genom flytande och fasta material.
 • Hur vi kan höra ljud - hur örat fungerar.
 • Beskriva vad buller är
 • Förklara varför buller kan vara skadligt

 

 

Bedömning

Laborationsrapporter

Prov - i vecka 6 är det prov på Optik (ljus) och akustik (ljud). Under vecka 7 jobbar vi med att göra klart laborationsrapporter och andra skrivuppgifter. 

 

 

Matriser

Fy
Kunskapskrav fysik åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Laborationer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven deltar i laborerandet och kan bidra till slutsatser och förklaringar.
Eleven deltar i laborerandet, bidrar till ett gott arbetsklimat och kan formulera slutsatser och förklaringar.
Eleven deltar aktivt i laborerandet, bidrar till ett gott arbetsklimat och kan formulera välutvecklade slutsatser och förklaringar med användning av fysikaliska begrepp och teorier.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Fysikaliska modeller, partiklar & strålning
I detta område främst strålning.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Upptäckter och deras betydelse
Hur har t ex kikaren påverkat vår kunskap om jorden och universum?
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: