Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och lösningar

Skapad 2019-05-05 16:43 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 4 Kemi
I några veckors tid kommer vi att arbeta med blandningar och lösningar. Vi kommer även att lära oss metoder att skilja olika ämnen från varandra.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få kunskap om:

 • Vad är en blandning
 • Vad är en lösning
 • Vad är skillnaden mellan en blandning och en lösning
 • Några olika sätt att skilja ämnen från varandra

Målen med arbetsområdet

När vi är klara med detta arbetsområde är målet att både muntligt och skriftligt kunna:

 • Beskriva och ge exempel på olika blandningar
 • Beskriva och ge exempel på olika lösningar
 • Beskriva skillnaden mellan en blandning och en lösning
 • Beskriva och ge exempel på olika sätt att skilja ämnen från varandra

Metod/ Arbetssätt

Under arbetsområdet ska eleverna...
 • lyssna och delta i gemensamma genomgångar 
 • delta i par- eller grupparbete
 • arbeta självständigt i arbetsboken och med tilldelade arbetsblad
 • aktivt ta del av kunskapsmaterial genom att se digitala avsnitt tillhörande arbetsområdet
 • delta vid genomförandet av gemensamma experiment och enklare labbrapporter

Bedömning

Elevernas förmågor kommer att bedömas genom:

 • Aktivitet och deltagande på lektionerna
 • Skriftliga och muntliga uppgifter 
 • Hur väl de förstår begrepp och metoder genom ett mindre kunskapstest

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: