Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande text Zick Zack

Skapad 2019-05-05 16:52 i Vallonskolan Östhammar
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: Zick Zack skrivrummet.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att arbeta med texttypen förklarande text. Vi kommer lära oss vad syftet med en sådan text är, hur den är uppbyggd samt vilka språkliga drag den innehåller. Vi gör detta genom att arbeta med läromedlet Zick-Zack. Området avslutas med att alla elever skriver en förklarande text på egen hand.

Innehåll

 

Syftet:

Syftet med en förklarande text är att förklara hur något fungerar, hur något bildats och varför något sker. Exempel på en förklarande text kan vara: Hur en blockflöjt fungerar? Varför vi människor behöver röra på oss för att må bra? eller hur vattnets kretslopp fungerar?

Mål:

Under det här arbetsområdet ska du:

 • Förstå syftet med en förklarande text (steg 1).
 • Lära dig hur en förklarande text är uppbyggd (steg 1).
 • Lära dig typiska språkdrag och grammatiska konstruktioner som till exempel tidsord och orsaksord (steg 2).
 • Öva på att använda det du lärt dig om hur texten är uppbyggd och de språkliga drag vi har bekantat oss med (steg 3).
 • Att på egen hand planera och skriva en förklarande text (steg 4).

Arbetssätt:

 • Steg 1: Klassen arbetar gemensamt med modelltexter och du lär dig känna igen en förklarande text. Du lär dig hur en sådan text är uppbyggd, vad den innehåller och när man använder denna typ av texter.
 • Steg 2: Klassen arbetar gemensamt med typiska språkdrag och grammatik. Exempel på detta är sådant som verb i presens och tids - och orsaksord.
 • Steg 3: Klassen arbetar gemensamt med att använda det de har lärt sig om struktur och språkliga drag i förklarande texter.
 • Steg 4: Eleverna jobbar självständigt med att planera och skriva en egen förklarande text.

Bedömning:

Du kommer att bedömas efter din förmåga att:

 • förstå syftet med en förklarande text
 • använda textens struktur och uppbyggnad
 • använda de språkliga drag som är typiska för texttypen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: